Publikacje

Kierownictwo

 

KOMENDANCI

p.o. Z-ca Komendanta Szkoły
bryg. mgr inż. Przemysław BERUS
tel. 0-61 8355902
Komendant Szkoły
st. bryg. mgr inż. Andrzej ZAJĄCZKOWSKI
tel. 0-61 8355901
                      
p.o. Z-ca Komendanta Szkoły
st. bryg. mgr inż. Artur BANASIAK
tel. 0-61 8355903
                                       

 

NACZELNICY


Naczelnik Wydziału Kształcenia

tel. 0-61 8355820


Dowódca Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
kpt. mgr Grzegorz MATCZAK
tel. 0-61 8355805

Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych
bryg. mgr Rafał WYPYCH
tel. 0-61 8355930


Naczelnik Wydziału Poligonu Szkolnego
bryg. mgr inż. Tomasz DASZKIEWICZ
tel. 0-61 8355950


Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego
st. kpt. mgr inż. Przemysław RYCHLICKI
tel. 0-61 8355860


Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności
st. kpt. mgr inż. Marcin MARCINIAK
tel. 0-61 8355920

Zastępca Naczelnika Wydziału Technicznego

bryg. mgr Grzegorz SCHEDLER
tel. 0-61 8355880


Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kadrowego
st. kpt. mgr Renata DOKURNO-BANASIAK
tel. 0-61 8355910

Główny Księgowy

sekc. Paulina KOŚCIÓŁKOWSKA
tel. 0-61 8355810