Publikacje

Kierownictwo

 

KOMENDANCI


Zastępca Komendanta Szkoły
st. bryg. mgr inż. Mariusz HULEWICZ
tel. 0-61 8355902

Komendant Szkoły
st. bryg. mgr inż. Maciej ZDĘGA
tel. 0-61 8355901

Zastępca Komendanta Szkoły
st. bryg. mgr inż. Wiesław POKORSKI
tel. 0-61 8355903

 

NACZELNICY


Naczelnik Wydziału Kształcenia
st. bryg. mgr inż. Artur BANASIAK
tel. 0-61 8355820


Dowódca Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
kpt. mgr Grzegorz MATCZAK
tel. 0-61 8355805

Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych
bryg. mgr Rafał Wypych
tel. 0-61 8355930


Naczelnik Wydziału Poligonu Szkolnego
bryg. mgr inż. Tomasz DASZKIEWICZ
tel. 0-61 8355950


Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego
st. kpt. mgr inż. Przemysław RYCHLICKI
tel. 0-61 8355860


Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności
st. kpt. mgr inż. Marcin MARCINIAK
tel. 0-61 8355920


Naczelnik Wydziału Technicznego
st. bryg. mgr inż. Andrzej ZAJĄCZKOWSKI
tel. 0-61 8355880


Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kadrowego
st. kpt. mgr Renata DOKURNO-BANASIAK
tel. 0-61 8355910


Główny Księgowy
st. bryg. mgr Anna KAŁUŻNA-RUTKOWSKA
tel. 0-61 8355810