Publikacje

Komendanci Poznańskiej Szkołykpt.poż. Jerzy Grześkowiak

1951-1952

asp. Andrzej Włodarczak

1552-1953

kpt.sztab. Antoni Michalak

1953-1954

płk.poż Józef Dobosz (1)

1954-1957

kpt.poż.inż. Marian Gola

1958-1959

kpt.poż. Stanisław Nosek

1960-1961

płk. poż Józef Dobosz (2)

1962-1986

st.bryg.mgr Juliusz Skrobisz

1986-1992

st.bryg.mgr Witold Gołębowski

1992-2000

st.bryg. mgr inż. Jerzy

Bronowicz 2000-2006

bryg. dr inż. Grzegorz

Stankiewicz 2006-2017

st. bryg. dr inż. Jan Kołdej

2017-2020

st. bryg. mgr inż. Maciej Zdęga

- 01.2020