Publikacje

Kontrola


Kontrola zarządcza 

Plan działalności SA PSP w Poznaniu na rok 2024 r.
pobierz
Plan działalności SA PSP w Poznaniu na rok 2023 r.
pobierz
Plan działalności SA PSP w Poznaniu na rok 2022 r.
pobierz
Plan działalności SA PSP w Poznaniu na rok 2021 r.
pobierz

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w SA PSP w Poznaniu za 2023 r.
pobierz
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w SA PSP w Poznaniu za 2022 r.
pobierz
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w SA PSP w Poznaniu za 2021 r.
pobierz
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w SA PSP w Poznaniu za 2020 r.
pobierz

Sprawozdanie z wykonania planu działalności SA PSP w Poznaniu za 2023 r.
pobierz
Sprawozdanie z wykonania planu działalności SA PSP w Poznaniu za 2022 r.
pobierz

Sprawozdanie z wykonania planu działalności SA PSP w Poznaniu za 2021 r.
pobierz


Kontrola wewnętrzna

Sprawozdanie z kontroli za 2017 r.
pobierz

Plan kontroli - Aneks 2018 r.
pobierz


ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ