Publikacje

Oferta wydawnicza

Aktualnie w sprzedaży znajdują się następujące pozycje:
 
Budowa i eksploatacja urządzeń dźwigowych i żurawi samojezdnych w Państwowej Staży Pożarnej.
Autor: Bogdan Stachowiak, 1997 r.
Cena netto: 17,- zł brutto: 17,85 zł (5% VAT)
Ubrania ochrony przeciwchemicznej.
Autorzy: Piotr Guzewski, Roman Pawłowski, Jerzy Ranecki, 1997 r.
Podręcznikomawiający szczegółowo zakresy stosowania, odporność chemiczną, orazzasady dekontaminacji, konserwacji i kontroli chemicznych ubrańgazoszczelnych stosowanych w PSP.
Cena netto: 24,- zł brutto: 25,20 zł (5% VAT)
Rurki wskaźnikowe w działaniach jednostek straży pożarnych.
Autor: Piotr Guzewski, 1999 r.
Kompletnyzestaw informacji dotyczących oznaczania niebezpiecznych związkówchemicznych w powietrzu metodą rurek wskaźnikowych. Książka zawiera teżporównanie z innymi metodami pomiaru
w aspekcie działań ratowniczychprowadzonych przez jednostki PSP.
Cena netto: 39,- zł brutto: 40,95 zł (5% VAT)
Teoria i doświadczenie w ratownictwie.
Autor: Maciej Schroeder, 1999 r.
Przedstawieniepsychologicznych aspektów uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczychi ich wpływu na podejmowane decyzje. Osobiste przemyślenia autora w tymzakresie na bazie wybranych artykułów publikowanych w periodykachratowniczych i przebiegu dużych akcji ratowniczo - gaśniczych zostatnich lat.
Cena netto: 25,- zł brutto: 26,25- zł (5% VAT)
Procedury postępowania i taktyki działań ratowniczych przy wykorzystaniu samochodu ratownictwa techniczno
-ekologicznego
.
Autor: Jerzy Ranecki, 1999 r.
Kompleksoweujęcie zagadnień dotyczących procedur i sprzętu stosowanych w akcjachratownictwa chemicznego. Przedstawienie zagrożeń, zasadprzeciwdziałania awariom i katastrofom zagrażającym środowisku iuregulowań prawnych w tym zakresie. Załączony wykaz wyposażeniaciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego.
Cena netto: 24,- zł brutto: 25,20 zł (5% VAT)
Organizacja i technologia gaszenia pożarów lasu.
Autor: Wiktor Wiśniewski, 2001 r.
Omówieniezagadnień taktycznych związanych ze zwalczaniem pożarów lasuprzedstawione w formie gotowych procedur
i wskazówek bazujących nadoświadczeniu autora.
Cena netto: 17,- zł brutto: 17,85 zł (5% VAT)
Ćwiczenia ratownicze.
Autor: Maciej Schroeder, 2002 r.
Publikacjaadresowana do organizatorów szkoleń służb ratowniczych. Zawiera bogatyzestaw ćwiczeń doskonalących, możliwych do wykorzystania na różnychszczeblach dowodzenia
Cena netto: 14,- zł brutto: 14,70 zł (5% VAT)
Osoby i zjawiska towarzyszące akcji ratowniczej.
Autor: Maciej Schroeder, 2002 r.
Publikacjazawiera informacje na temat psychologicznego oddziaływania i zagrożeńwynikających z obecności na miejscu akcji mediów, gapiów, decydentów iinnych osób oraz zjawisk mających wpływ na przebieg akcji ratowniczej.Przeznaczona jest dla jednostek ratowniczo-gaśniczych, szkół i ośrodkówszkolenia oraz wszystkich instytucji współuczestniczących w szerokopojętym ratownictwie.
Cena netto: 30,- zł brutto: 31,50 zł (5% VAT)
100 pytań do kapelanów straży pożarnej.
Autor: Maciej Schroeder, 2004 r.
Cena netto: 30,- zł brutto: 31,50 zł (5% VAT)
Ubiory ochronne.
Autor: Piotr Guzewski, 2004 r.
Zbiórinformacji na temat podstawowych ubiorów ochronnych stosowanych wdziałaniach taktycznych jednostek PSP: aspekt prawny stosowania odzieżyochronnej, materiały, konstrukcje ubiorów, zasady użytkowania orazkonserwacji. Informacje opracowane zostały na podstawie materiałówźródłowych producentów ubrań oraz obowiązujących norm i przepisówprawnych w zakresie ich stosowania. Forma podręcznikowa, przeznaczonagłównie dla słuchaczy szkół pożarniczych z możliwością zastosowania
wdoskonaleniu zawodowym strażaków PSP, szkoleniach OSP
i działalnościsłużb BHP
Cena netto: 27,- zł brutto: 28,35 zł (5% VAT)
Osoby z dysfunkcjami a postępowanie ratownicze w czasie pożaru.
Autorzy: Piotr Bielicki, Halina Wawrzynowicz, 2004 r.
Omówieniezagadnień związanych z postępowaniem ratowniczym
w przypadku osóbniepełnosprawnych, zarówno z dysfunkcjami fizycznymi jak ipsychicznymi. Publikacja dofinansowana przez Państwowy FunduszRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Fundację im. Królowej Polski Św.Jadwigi.
Cena netto: 7,- zł brutto: 7,35 zł (5% VAT)
III Miedzynarodowa Konferencja "Badanie przyczyn powstawania pożarów".
Praca zbiorowa pod red. Piotra Guzewskiego, 2007 r.
Zbiórreferatów z III Międzynarodowej Konferencji n/t: „Badanie przyczynpowstawania pożarów”, która odbyła się 29-30 listopada, 2007 r. w SAPSP w Poznaniu. Problematyka referatów przygotowanych przezzaproszonych prelegentów reprezentujących szerokie spektrum podmiotówuczestniczących w procesie badania przyczyn powstawania pożarów dotyczyorganizacji dochodzeń pożarowych oraz szeregu praktycznych aspektówzwiązanych
z ustalaniem przyczyny powstania pożaru.
Cena netto: 100,- zł brutto: 105,- zł (5% VAT)


Publikacje szkolne, których nakład został wyczerpany:

Pompy i osprzęt stosowane
w ratownictwie chemiczno
- ekologicznym
Autor: Jerzy Ranecki
SA PSP Poznań - 1995 r.
Materiały szkoleniowe
z zakresu ratownictwa
chemiczno-ekologicznego.
Praca zbiorowa.
SA PSP Poznań, 1995 r.
Rodzaje i budowa autodrabin
pożarniczych oraz ich
wykorzystanie w działaniach
ratowniczo - gaśniczych.
Autor: Bogdan Stachowiak
SA PSP Poznań, 1996 r.

Budowa, wyposażenie
i wykorzystanie lekkich
samochodów specjalnych
ze sprzętem oświetleniowym
i sprzętem ochrony dróg
oddechowych.
Autor: Bogdan Stachowiak
SA PSP Poznań, 1996 r.
Budowa i wykorzystanie
w działalności ratowniczej
Państwowej Straży Pożarnej
lekkich samochodów
ratownictwa drogowego.
Autor: Bogdan Stachowiak
SA PSP Poznań, 1996 r.
Poznańska Szkoła Pożarnicza
w latach 1971-1996
Praca zbiorowa pod
redakcją Stanisława Sowy
SA PSP Poznań - 1996 r.

Z kart historii Szkoły Oficerów
Pożarnictwa 1964-1967.
Autor: Ryszard Piasecki
SA PSP Poznań,1998 r.
Zarys prawa i administracji
w ochronie przeciwpożarowej.
Autor: Wojciech Gołębowski
SA PSP Poznań,1997 r.
Ratownictwo chemiczno - ekologiczne
Autor: Jerzy Ranecki
SA PSP Poznań,1998 r

50 lat Poznańskiej Szkoły
Pożarniczej 1951-2001
Praca zbiorowa
SA PSP Poznań, 2001 r.
Sympozjum historyczne
- zbiór referatów
Praca zbiorowa
SA PSP Poznań, 2001 r.
Ochrona lasów przed pożarami
Autor: Karol Wiler
SA PSP Poznań, 2000 r.

I konf. "Badanie przyczyn
powstawania pożarów"
Praca zbiorowa pod red.
Piotra Guzewskiego
I Rzecz. SITP O/P-ń, 2003 r.
II konf. "Badanie przyczyn
powstawania pożarów"
Praca zbiorowa pod red.
Piotra Guzewskiego
I Rzecz. SITP O/P-ń, 2005 r.
 

 


Wszelkich niezbędnych informacji udziela Biblioteka Szkoły Aspirantów PSP tel. 618355841
- w poniedziałki i środy w godz. 10:00 - 18:00
- w piątki w godz. 10:00 - 14:00

Pliki do pobrania

2(1).pdf