Publikacje

Organizacja konferencji 2005

-

Organizatorzy II Międzynarodowej Konferencji "Badanie przyczyn powstawania pożarów"

  • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Poznaniu
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:Zenon Praczyk
Z-ca przewodniczącego: Ryszard Zaguła
Sekretarz:Piotr Guzewski
Skarbnik:Andrzej Król
Członkowie:Piotr Baer
Alicja Borucka
Jacek Gawroński
Ludwik Jaworek
Tomasz Wiśniewski
Izabela Wróblewska
Komitet Naukowy

prof. nadzw. dr hab. Bogusław Sygit, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Tadeusz Widła, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Uniwersytet Warszawski

dr Silke Löffler, Bundeskriminalamt Wiesbaden, Niemcy

dr hab. Ryszard Grosset, Szkoła Główna PSP w Warszawie
Zdjęcia z przebiegu konferencji
prof. dr hab. Tadeusz Widła, Uniwersytet Śląski, Katowice
Dave Myers MSc., Komenda Straży Pożarnej w Northumberland, UK
Ulf Erlandsson, Szwedzka Agencja Służb Ratowniczych, Revinge, Szwecja
Uczestnicy konferencji

pg