Publikacje

Organizacja konferencji 2007

-

Organizatorzy III Międzynarodowej Konferencji "Badanie przyczyn powstawania pożarów"

  • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k.Otwocka
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Poznaniu
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący: Zenon Praczyk
Sekretarz:Piotr Guzewski
Skarbnik:Andrzej Król
Członkowie:Alicja Borucka
Jacek Gawroński
Robert Klonowski
Karolina Muzolf-Kamińska
Tomasz Wiśniewski
Izabela Wróblewska
Komitet Naukowy

prof. dr hab. Zoja Bednarek, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

prof. nadzw. dr hab. Bogusław Sygit, Uniwersytet Łódzki

dr Eugeniusz Roguski, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k.Otwocka
dr inż. Dariusz Wróblewski, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k.Otwocka

dr Silke Löffler, Bundeskriminalamt Wiesbaden, Niemcy

dr Barbara Ościłowska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Zdjęcia z przebiegu konferencji
dr Silke Löffler,
Bundeskriminalamt, Wiesbaden, Niemcy
David Reiter, P.E., IAAI-C.FI.,
Verité – Inżynieria Sądowa, LLC, USA
dr Francesco Vorraro, dr Cristina D'Angelo,
Departament Straży Pożarnej MSW, Rzym, Włochy
dr Renata Włodarczyk,
Wyższa Szkoła Policji, Szczytno
Dave Myers MSc.,
Komenda Straży Pożarnej w Northumberland, UK
Uczestnicy konferencji
pg