Publikacje

Piszą o nas

-
Piszą o nas
 
W Europie liczące się ośrodki szkoleń specjalistycznych z zakresu dochodzeń popożarowych znajdują się w Wielkiej Brytanii oraz w Szwecji. W pozostałych państwach Unii Europejskiej przygotowanie specjalistów z tej dziedziny odbywa się w różnym zakresie w oparciu o ośrodki szkoleniowe zlokalizowane w strukturach państwowej straży pożarnej, policji lub ochrony ludności.
 
Na forum europejskim w ostatnich latach zauważone zostały inicjatywy Poznańskiej Szkoły Aspirantów PSP w krzewieniu dobrych praktyk oraz propagowaniu wiedzy z dochodzeń popożarowych. Poziom międzynarodowych spotkań ekspertów w ramach cyklicznych konferencji pt.: "Research into the causes of fire" oraz kursów i warsztatów z zakresu wstępnego ustalania przyczyn pożarów mają bezpośredni wpływ na zainteresowanie innych państw możliwością szkolenia ekspertów w poznańskiej szkole.
 
Kurs z zakresu wstępnego ustalania przyczyn pożarów był przedstawiony między innymi w magazynie hiszpańskim "Anince", magazynie IAAI - UK (International Association of Arson Investigators) oraz w Arson Intelligence Newsletter, do lektury których zapraszam w zakładkach:
  • "Anince 06/2008"
  • "IAAI-UK - Spring 2008"
  • "Arson Intelligence Newsletter - March 2008".
Piotr Guzewski