Publikacje

Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE
 
Na ręce Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zostały skierowane słowa podziękowania od Komendanta Głównego Straży Pożarnej Republiki Czech genmjr. Ing. Miroroslav'a Štěpán'a za zorganizowanie dla kadry oficerskiej z komend czeskiej straży pożarnej kursu z zakresu metodyki ustalania przyczyn powstawania pożarów. Kurs odbył się w dniach 19-23 października 2009r. (szczegóły w zakładce FIC 02/2009/Cz)
 
 
 
 
Piotr Guzewski