Publikacje

Tekst łatwy do czytania (ETR)

 

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacje ogólne

Jesteśmy publiczną szkołą policealną o dwuletnim okresie nauczania.

Nauka w szkole odbywa się w dwóch formach.
Dla młodzieży, absolwentów szkół średnich - w trybie dziennym
Dla dorosłych - w trybie zaocznym. Dostępne tylko dla strażaków PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu.

Szkoła należy do struktury Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP.


Gdzie znajduje się wejście do budynku?

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Łozowej - to wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i rodziców z dziećmi.

W przedsionku skontaktuj się z dyżurnym, który pokieruje Ciebie w dalszym załatwieniu sprawy.


Załatwianie spraw

Napisz pismo i wyślij je na adres:

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Czechosłowacka 27
61-459 Poznań


Przynieś pismo do Szkoły.

Gdy wejdziesz wejściem głównym, po prawej znajduje się dyżurka. Poproś dyżurnego o pomoc a  pokieruje Ciebie w dalszym załatwieniu sprawy.
Jeżeli będzie to możliwe, inny strażak zaprowadzi Ciebie do miejsca gdzie możesz zostawić pismo.


Wyślij pismo pocztą e-mail

adres skrzynki szkola@sapsp.edu.pl


Przyjdź do Szkoły i spotkaj się z jej pracownikiem w godzinach jego pracy.

Szkoła jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.