Publikacje

Tytuły referatów 2005

Referaty wygłoszone podczas konferencji w 2005 r.

Lp.

Imię i nazwisko prelegenta

Jednostka organizacyjna

Tytuł referatu

1.

Waldemar Baranowicz, Dorota Brzezińska

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa; GRID, Łódź

Określenie faktycznego wpływu stanu obiektu na rozmiar szkody wynikającej z pożaru przy pomocy symulacji komputerowych

Determination of impact of building state on the fire damage using the computer simulation techniques

2.

Rafał Borusiewicz, Janina Zięba-Palus

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Chemiczna analiza śladów płynów łatwo palnych w praktyce eksperckiej

Chemical analysis of accelerant traces - case studies

3.

Rafał Borusiewicz, Janina Zięba-Palus

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Wpływ warunków spalania (rodzaju środka łatwo palnego, rodzaju spalanych materiałów, czasu spalania i dostępności powietrza) na możliwość wykrycia i identyfikacji śladów płynów łatwo palnych

The influence of combustion conditions (the type of accelerant, the type of combustible material, the time of burning and the amount of oxygen) on the possibility of revealing and identification of accelerant traces

4.

Patric G. Cox

Fire Service College, Moreton-in-Marsh, Wielka Brytania

Metodologia systemowego podejścia w ustalaniu przyczyny powstania pożaru

Structured fire investigation methodology

5.

Ulf Erlandsson

Szwedzka Agencja Służb Ratowniczych, Revinge, Szwecja

Dochodzenia popożarowe w Szwecji

Fire investigation in Sweden

6.

Marek Głogowski

Centrala PZU SA, Warszawa

Znaczenie badania przyczyn pożarów dla towarzystw ubezpieczeniowych

The value of fire investigation for insurance companies

7.

Piotr Guzewski,

Marek Podgórski

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Poznań

 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa

Pożary elewacji oraz ociepleń wykonanych na bazie styropianu oraz poliuretanu w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym – studium przypadku

Selected Fires of polystyrene and polyurethane foam in industrial and housing buildings - Case study

8.

Piotr Guzewski

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Poznań

Dochodzenia popożarowe w Polsce - dzisiaj i jutro

Fire Investigations in Poland - Today and Tomorrow

9.

Silke Löffler

Bundeskriminalamt, Wiesbaden, Niemcy

Analiza zgliszczy - stosowane metody i zapewnienie jakości

Analysis of fire debris - methods and quality assurance

10.

Marek Łachacz,

Magdalena Zubańska

Wyższa Szkoła Policji, Szczytno

Znacznik paliw płynnych stosowany w pułapkach kryminalistycznych

Liquid fuel marking used in criminalistic traps

11.

Marek Łastowski

Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa

Oczekiwania zakładów ubezpieczeń wobec ustalania przyczyn pożarów

Insurance companies’ expectations towards fire investigations

12.

Dave Myers

Straż Pożarna Hrabstwa Northumberland, Wielka Brytania

Ograniczenie liczby podpaleń poprzez zastosowanie podejścia partnerskiego do dochodzeń popożarowych w Wielkiej Brytanii

Arson Reduction and the Partnership Approach to Fire Investigation in the UK

13.

Barbara Ościłowska

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Elektryczność statyczna przyczyną pożaru stałych materiałów palnych?

Can static electricity be the fire cause of a solid?

14.

Karol Pieśniak

Biegły z listy Sądu Okręgowego, Częstochowa

Nietypowe powołania w praktyce ekspertów występujących w sprawach o pożary - sprawa z art. 155 Kodeksu karnego

Unusual cases for fire investigators - court proceedings under art. 155 of Penal Code

15.

Dariusz Prochacki

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Przyczyny pożarów budynków z zastosowaniem termozgrzewalnej technologii pokryć dachowych

The causes of fires of buildings where roof covering with thermal technology is used

16.

David A. Reiter

Veritè Forensic Engineering, LLC, USA

Metoda pełnowymiarowych map zwarć (łuków) elektrycznych

Full-scale arc mapping tests

17.

Bogusław Sygit

Uniwersytet Łódzki, Łódź

Kwalifikacja spraw o pożary

Classifying fire cases

18.

Tadeusz Widła

Uniwersytet Śląski, Katowice

Budowa opinii

Structure of expert’s opinion