Publikacje

Tytuły referatów 2007

Referaty wygłoszone podczas konferencji w 2007 r.

Lp.

Imię i nazwisko prelegenta

Jednostka organizacyjna

Tytuł referatu

1.

Valentins Buikis

Isobalt, Ryga, Łotwa

Dochodzenia popożarowe na Łotwie

Investigation of fires in Latvia

2.

Patric G. Cox

Gray Cox Associates, Wielka Brytania

Analiza destrukcji tkanki zwierzęcej powodowanej przez podtrzymywany proces spalania tłuszczu zawartego w organizmie w określonej sytuacji pożarowej

A study of the destruction of animal tissue due to sustained combustion of body fats in a localised fire situation

3.

Cristina D'Angelo, Francesco Vorraro

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej, Rzym, Włochy

Dochodzenia popożarowe we Włoszech - rola i zakres zadań Biura ds. Dochodzeń Popożarowych

Fire investigation in Italy - the role and the activities of Nucleo Investigativo Antincendi (NIA)

4.

Piotr Guzewski

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Poznań

Ośrodki szkolenia ekspertów z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów w Europie

Fire investigator training centers in Europe

5.

Piotr Guzewski

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Poznań

Kurs z dochodzeń popożarowych - FIC 01/2007

Fire Investigation Course – FIC 01/2007

6.

Ariadna Koniuch,

Daniel Małozięć

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów

Opinie biegłych z zakresu pożarnictwa a pojęcia „pożar”, „wiele osób” i „mienie w wielkich rozmiarach” – analiza w świetle orzecznictwa sądowego i komentarzy do Kodeksu Karnego

Fire expert witness reports and the notions of "a fire", "large number of persons" and "property of considerable value" - analysis of court jurisdiction and selected comments on the Polish penal code

7.

Grzegorz Kotulek

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Analiza śladów wskazujących na możliwość podpalenia

Traces’s analysis in fires caused by arson

8.

Silke Löffler,

Patric G. Cox

Bundeskriminalamt, Wiesbaden, Niemcy

 

Gray Cox Associates, Wielka Brytania

Wybuchy paliw rozproszonych oraz dochodzenia po wybuchach

Dispersed fuel explosions and the investigation of such events

9.

Daniel Małozięć,

Ariadna Koniuch

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów

Opinie biegłych z zakresu pożarnictwa - a pytanie o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w opiniach pożarowych

 

Fire expert witness reports in the view of the issue of the threat to life or the threat to causing grievous bodily harm as presented in various fire reports

10.

Wojciech Miś

Szkoła Policji, Piła

Podpalenia jako przyczyna powstawania pożarów

Arson as the cause of fires

11.

Dave Myers

Straż Pożarna Hrabstwa Northumberland

Wpływ sposobu przechowywania na mikrobiologiczny rozkład próbek śladów popożarowych

The affect of storage on Microbial Degradation of fire debris samples

12.

Barbara Ościłowska

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Problemy związane ze stosowaniem wyników normowych badań materiałów  w ustalaniu przyczyny powstania i rozwoju pożaru na przykładzie mv. "Mystic"

The problems with applying the results of standard investigations of materials in establishing fire reason and growth - fire on mv. "Mystic"

13.

Robert Płoszaj

Komenda Wojewódzka Policji, Wrocław

Badania instalacji elektrycznej z miejsca pożaru

The examination of electric cables taken from the site of a fire

14.

David A. Reiter,

Rex B.McLellan

Veritè Forensic Engineering, LLC, USA

 

Uniwersytet Rice, Huston, USA

Szczególny przypadek dochodzenia pożarowego w serii pojazdów

Unique aspects of vehicle fire investigations

15.

Eligiusz Starzyński

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Przyczyny pożarów w pojazdach silnikowych na paliwo ciekłe i gazowe

The causes of fires in gas and liquid fueled vehicles

16.

Frank Stolt

Dyplomowany ekspert ds. dochodzeń popożarowych, Niemcy

Standaryzacja dochodzeń popożarowych w Niemczech

Standarising of fire investigations in Germany

17.

Frank Stolt

Dyplomowany ekspert ds. dochodzeń popożarowych, Niemcy

Wybuchy pyłów w urządzeniach elektrycznych

Dust explosions in electrical appliances

18.

Renata Włodarczyk

Wyższa Szkoła Policji, Szczytno

Możliwości identyfikacji spalonych N.N. zwłok na podstawie zachowanych szczątków tkanek ludzkich

Opportunities of identification of burned unknown corpse based on human remains

19.

Piotr Guzewski, Dave Myers, Mariusz Krause, Adam Langner

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Poznań

 

Straż Pożarna Hrabstwa Northumberland, Wielka Brytania

 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu

Omówienie przebiegu i podsumowanie kursu z dochodzeń popożarowych - FIC 01/2007

Fire Investigation Course – FIC 01/2007 – results discussion