Publikacje

Warsztaty FIW

-
Warsztaty z zakresu dochodzeń popożarowych
 
Jedną z form podniesienia poziomu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej jest wymiana doświadczeń w grupie eksperckiej.
 
W Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu organizowane są cykliczne spotkania ekspertów zajmujących się problematyką dochodzeń popożarowych.
Pierwsze tego typu spotkanie pod hasłem "Wymieniamy się doświadczeniami" miało miejsce 19 kwietnia 2008 r. (szczegóły w zakładce FIW 01/2008).
Drugie spotkanie pod hasłem "Przyczyny pożarów w pojazdach mechanicznych" odbyło się w dniach 21-22 listopada 2008 r. (szczegóły w zakładce FIW 02/2008).
Trzecie spotkanie, w dniach 17-18 kwietnia 2009 r.,  gościnnie odbyło się w Zakładach Górniczych "Rudna" w Polkowicach oraz Komendzie Powiatowej PSP w Polkowicach. Tematyką spotkania były przyczyny pożarów w kopalniach miedzi. Szczegóły w zakładce FIW 03/2009.
Czwarte, dwudniowe spotkanie miało miejsce w Komendzie Powiatowej PSP w Łobzie (zachodniopomorskie) oraz w szkole MSB College w Revinge (Szwecja). Tematyką spotkania ekspertów były przyczyny pożarów w instalacjach kominkowych i w kominkach oraz organizacja szkolenia ekspertów z zakresu dochodzeń popożarowych w Szwecji (szczegóły w zakładce FIW 04/2009).
 
Spotkania warsztatowe kierowane są do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, biegłych z list Sądów Okręgowych, likwidatorów szkód towarzystw ubezpieczeniowych oraz ekspertów niezależnych.
 
Piotr Guzewski