Publikacje

Zbiór referatów 2005

-

Wydawnictwo konferencyjne

Uczestnicy konferencji otrzymali od organizatorów zredagowany i uporządkowany zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji. Zbiór został wydany w formie opracowania zwartego.
 
 
 
Dane wydawnictwa konferencyjnego
  • Tytuł: Badanie przyczyn powstawania pożarów - Research into the causes of fire
  • Redakcja zbioru: Piotr Guzewski
  • Wydawca: Izba Rzeczoznawców SITP, O/Poznań
  • ISBN 83-919021-4-5
  • Rok wydania: 2005
  • Format wydawnictwa B-5, 290 str.