Publikacje

Zbiór referatów 2007

-

Wydawnictwo konferencyjne

Uczestnicy konferencji otrzymali od organizatorów zredagowany i uporządkowany zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji. Zbiór został wydany w formie opracowania zwartego.
 
 
Dane wydawnictwa konferencyjnego
  • Tytuł: Badanie przyczyn powstawania pożarów - Research into the causes of fire
  • Redakcja zbioru: Piotr Guzewski
  • Wydawca: SA PSP w Poznaniu, CNBOP w Józefowie k.Otwocka, Izba Rzeczoznawców SITP, O/Poznań
  • Rok wydania: 2007
  • ISBN 978-83-919021-7-2
  • Format wydawnictwa B-5, 364 str.