Przetargi

Postępowanie w kwotach powyżej 30000 EURO

LP Zamawiający Nr referencyjny Wartość szacunkowa CPV Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert Szczegóły
1 SA PSP Poznań ST.2370.4.2020 Poniżej 139 000 Euro 15810000-9 Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych Przetarg nieograniczony 2020-02-25 więcej
2 SA PSP Poznań ST.2370.1.2020 Poniżej 139 000 Euro 15100000-9; 15131120-2; 15131000-5 Sukcesywna dostawa mięsa, wyrobów wędliniarskich oraz konserw wieprzowych sterylizowanych Przetarg nieograniczony 2020-02-11 więcej
3 SA PSP Poznań ST.2370.2.2020 Poniżej 139 000 Euro 15331000-7, 15300000-1 Sukcesywna dostawa kwaszonek warzywnych oraz owoców i warzyw. Przetarg nieograniczony 2020-02-21 więcej
4 SA PSP Poznań ST.2370.3.2020 Poniżej 139 000 Euro 15800000-6 Sukcesywna dostawa artykułów sypkich i przetworów spożywczych. Przetarg nieograniczony 2020-02-24 więcej
5 SA PSP Poznań ST.2370.5.2020 Poniżej 139 000 Euro 15810000-9 Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych Przetarg nieograniczony 2020-03-05 więcej
6 SA PSP Poznań ST.2370.6.2020 Poniżej 139 000 Euro 35811100-3 Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania. Przetarg nieograniczony 2020-04-16 więcej
7 SA PSP Poznań ST.2370.7.2020 Poniżej 139 000 Euro 34114000-9, 34121000-1, 34144210-3, 34144200-0 Zakup autobusu do przewozu ratowników oraz samochodu zaopatrzeniowego dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Przetarg nieograniczony 2020-05-22 więcej
8 SA PSP Poznań ST.2370.8.2020 Poniżej 139 000 Euro 34144210-3, 34144200-0 Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu zaopatrzeniowego klasy lekkiej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Przetarg nieograniczony 2020-06-09 więcej
9 SA PSP Poznań ST.2370.9.2020 Poniżej 139 000 Euro 18410000-6 Dostawa ubrań specjalnych. Przetarg nieograniczony 2020-06-12 więcej
10 SA PSP Poznań ST.2370.10.2020 Poniżej 139 000 Euro 44211100-3 Dostawa kontenera technicznego wraz z wyposażeniem Przetarg nieograniczony 2020-06-19 więcej
11 SA PSP Poznań ST.2370.11.2020 Poniżej 139 000 Euro 34144210-3, 34144200-0 Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu zaopatrzeniowego klasy lekkiej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Przetarg nieograniczony 2020-06-23 więcej
12 SA PSP Poznań ST.2370.12.2020 Poniżej 5 350 000 Euro 45000000-7, 45262000-1, 45300000-0, 45400000-1 Przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej w budynku C Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Przetarg nieograniczony 2020-07-10 więcej
13 SA PSP Poznań ST.2370.13.2020 Poniżej 139 000 Euro 34144210-3, 34144200-0 Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu zaopatrzeniowego klasy lekkiej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Przetarg nieograniczony 2020-07-02 więcej
14 SA PSP Poznań ST.2370.14.2020 Poniżej 139 000 Euro 44211100-3 Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego kontenera technicznego wraz z wyposażeniem dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Przetarg nieograniczony 2020-07-03 więcej
15 SA PSP Poznań ST.2370.15.2020 Poniżej 139 000 Euro 45314300-4; 45314000-1; 71300000-1; 31682530-4; 39717000-1. Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemów IT Przetarg nieograniczony 2020-07-14 więcej
16 SA PSP Poznań ST.2370.16.2020 Poniżej 139 000 Euro 18410000-6 Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej Przetarg nieograniczony 2020-07-16 więcej
17 SA PSP Poznań ST.2370.17.2020 Poniżej 139 000 Euro 44211100-3 Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego kontenera technicznego wraz z wyposażeniem dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Przetarg nieograniczony 2020-07-17 więcej
18 SA PSP Poznań ST.2370.18.2020 Poniżej 750 000 EURO 55524000-9, 55520000-1, 55523100-3, 55521200-0 ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE pn. Świadczenie usługi dostarczania gotowych posiłków dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Przetarg nieograniczony 2020-07-30 więcej
19 SA PSP Poznań ST.2370.19.2020 Powyżej 139 000 Euro 34152000-7 Dostawa 4 szt. trenażerów do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej Przetarg nieograniczony 2020-10-07 więcej
20 SA PSP Poznań ST.2370.20.2020 Poniżej 139 000 Euro 09100000-0, 09134100-8, 09132100-4 Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na potrzeby Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Przetarg nieograniczony 2020-11-26 więcej
21 SA PSP Poznań ST.2370.21.2020 Poniżej 139 000 Euro 15500000-3 Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych. Przetarg nieograniczony 2020-11-30 więcej
22 SA PSP Poznań ST.2370.22.2020 Poniżej 139 000 Euro 15800000-6 Sukcesywna dostawa artykułów sypkich i przetworów spożywczych Przetarg nieograniczony 2020-12-01 więcej
23 SA PSP Poznań ST.2370.23.2020 Poniżej 139 000 Euro 15100000-9; 15131120-2; 15131000-5 Sukcesywna dostawa mięsa, wyrobów wędliniarskich oraz konserw wieprzowych sterylizowanych Przetarg nieograniczony 2020-12-04 więcej
24 SA PSP Poznań ST.2370.24.2020 Poniżej 139 000 Euro 15331000-7, 15300000-1, 03212100-1 Sukcesywna dostawa kwaszonek warzywnych, owoców i warzyw oraz ziemniaków Przetarg nieograniczony 2020-12-04 więcej
25 SA PSP Poznań ST.2370.25.2020 Poniżej 139 000 Euro 15810000-9 Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych. Przetarg nieograniczony 2020-12-15 więcej