Przetargi

Postępowanie w kwotach poniżej 30000 EURO

LP Zamawiający Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
1 SA PSP Poznań ST-IV.077.1.2019 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych. 2019-01-28 więcej
2 SA PSP Poznań ST-IV.077.3.2019 Sukcesywna dostawa środków czystości. 2019-02-06 więcej
3 SA PSP Poznań ST-IV.077.4.2019 Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych sąsiadujących z budynkiem A Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2019-03-26 więcej
4 SA PSP Poznań ST-IV.077.5.2019 Świadczenie usługi wyżywienia w formie cateringowej dla uczestników kursu podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, zlokalizowanym w Bolechowie przy ul. Obornickiej 1. 2019-04-18 więcej
5 SA PSP Poznań ST-IV.077.6.2019 Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych zadania pn. >>Budowa budynku socjalno-garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu-etap II<< 2019-07-18 więcej
6 SA PSP Poznań ST-IV.077.7.2019 Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych zadania pn. >>Budowa budynku socjalno-garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu-etap II<< 2019-07-23 więcej
7 SA PSP Poznań ST-IV.077.8.2019 Remont generalny reduktorów i aparatów powietrznych marki MSA dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2019-07-26 więcej
8 SA PSP Poznań ST-IV.077.9.2019 Dostawa masek do aparatów powietrznych dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu 2019-07-26 więcej
9 SA PSP Poznań ST-IV.077.10.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pod nazwą "Remont Działu Gospodarki Żywnościowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz pomieszczeń magazynowych w budynku C", zgodnie ze sporządzoną wcześniej koncepcją i projektem technologicznym. 2019-08-08 więcej