Przetargi

Postępowanie w kwotach poniżej 30000 EURO

LP Zamawiający Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
1 SA PSP Poznań ST-IV.077.10.2018 Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzenia do mycia i suszenia masek do aparatów powietrznych. 2018-09-21 więcej
2 SA PSP Poznań ST-IV.077.11.2018 Dostawa środków ochrony indywidualnej. 2018-09-21 więcej
3 SA PSP Poznań ST-IV.077.12.2018 Remont wejścia głównego do budynku internatu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 2018-09-25 więcej
4 SA PSP Poznań ST-IV.077.13.2018 Malowanie sali wykładowej oznaczonej numerem 106/A usytuowanej na I piętrze budynku A Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 2018-09-25 więcej