Przetargi

Postępowanie w kwotach poniżej 30000 EURO

LP Zamawiający Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
1 SA PSP Poznań ST.077.4.2020 Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego wody gazowanej i niegazowanej. 2020-01-29 więcej
2 SA PSP Poznań ST.077.5.2020 Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego środków czystości. 2020-02-10 więcej
3 SA PSP Poznań ST.077.19.2020 Dostawa 8 kompletów do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym 2020-04-15 więcej
4 SA PSP Poznań ST.077.33.2020 Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego wody gazowanej i niegazowanej. 2020-06-02 więcej
5 SA PSP Poznań ST.077.38.2020 Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych inwestycji pn. "Przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej w Budynku C Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu" 2020-07-15 więcej
6 SA PSP Poznań ST.077.47.2020 Dostawa wraz z montażem systemu segregacji i magazynowania odpadów dla inwestycji zlokalizowanej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2020-09-29 więcej
7 SA PSP Poznań ST.077.52.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. "Montaż instalacji klimatyzacji w budynkach administracyjno-dydaktycznych Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, oznaczonych jako A, B oraz F, usytuowanych na terenie nieruchomości przy ul. Czechosłowackiej 27". 2020-10-16 więcej