Publikacje

Historia poligonu

Początki Poligonu Szkolnego sięgają 2003 r., kiedy to pozyskano teren pod lokalizację i rozpoczęto pierwsze prace związane z jego uzbrojeniem. Poligon zlokalizowano na terenie Miasta Luboń w niewielkiej odległości od szkoły z dala od zabudowań mieszkalnych w pobliżu rzeki Warty, co dało nieograniczony komfort jego wykorzystania do ćwiczeń.

W zakresie praktycznej nauki zawodu Poligon Pożarniczy stanowi podstawę kształcenia. Nauka odbywa się w oparciu o przygotowane stanowiska ćwiczebne symulujące rzeczywiste warunki zdarzeń, spełniające jednocześnie wysokie standardy bezpieczeństwa. Właściwie dobrana baza poligonowa daje duże możliwości szkoleniowe. To właśnie tu można przećwiczyć wiele wariantów taktycznych.
W roku 2010 rozpoczęto budowę stanowiska do ratownictwa drogowego, które zakończono w 2012 roku. Stanowisko wykorzystywane jest do symulacji zdarzeń w ruchu drogowym. W międzyczasie poligon wzbogacony został o komorę wysiłkowo - dymową, plac do palenia, a także komorę ogniową, poligonowe stanowisko kierowania i magazyn sprzętu pożarniczego, będący jednocześnie symulatorem stacji paliw. Rok 2013 był ostatnim rokiem I etapu budowy poligonu.

W kolejnym roku, wchodząc w II etap inwestycji, zrealizowaliśmy budowę kontenerowego obiektu pożarów wewnętrznych, dającego możliwość w pełni bezpiecznej, kontrolowanej symulacji rzeczywistych warunków pożarowych obiektów mieszkalnych.
Do zakończenia inwestycji w 2019 roku na poligonie powstał również wielofunkcyjny obiekt do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego i sportu pożarniczego wraz z odcinkiem bieżni lekkoatletycznej.
Ostatnim obiektem całej inwestycji był budynek socjalno - garażowy z salą wykładową, pomieszczeniem warsztatowym i częścią garażową.
W ten sposób, po szesnastu latach udało się zakończyć budowę Poligonu Pożarniczego Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ponadto dzięki dofinansowaniu w ramach realizowanych projektów unijnych stworzyć dwa bardzo ważne stanowiska. Pierwsze to przedstawiony powyżej symulator do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych, składający się z dziewięciu kontenerów imitujących trzykondygnacyjny budynek z podziałem na moduł ogniowy i taktyczny. Drugie to stanowisko do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej, które opracowane zostało przez pracowników szkoły i jest pierwszym tego typu trenażerem w kraju. W skład trenażera wchodzą m.in. trenażer elektrycznego kolejowego zestawu trakcyjnego, którego jeden człon został przewrócony na bok,
a drugi ustawiony na torowisku, trenażer cysterny kolejowej przystosowany do prowadzenia ćwiczeń z udziałem substancji niebezpiecznych, trenażer samochodu osobowego wyposażony w instalację gazową do ćwiczeń w zwalczaniu pożarów pojazdów mechanicznych oraz doskonalenia technik uwalniania osób poszkodowanych oraz trenażer samochodu ciężarowego do ćwiczeń z zakresu uszczelniania wycieków, czy przepompowywania substancji niebezpiecznych lub ich przeładunku. Infrastrukturę stanowiska uzupełnia około stumetrowy odcinek dwutorowej linii kolejowej, peron kolejowy i atrapa sieci trakcyjnej.


Należy wskazać, iż oprócz terenu zagospodarowanego przez stanowiska ćwiczebne teren poligonu posiada 5,5 ha lasu wykorzystywanego również w ramach ćwiczeń praktycznych.

Obecnie na terenie poligonu zlokalizowane są następujące budynki:

1.Hala magazynowa o pow. użytkowej 842,42 m2,

2.Kontenerowa komora wysiłkowo-dymowa o pow. użytkowej 111,9 m2,

3.Magazyn sprzętu pożarniczego i pomocy dydaktycznych (2 kontenery
z atrapą stacji paliw płynnych i gazowych) o pow. użytkowej 329,0 m2,

4.Poligonowe stanowisko kierowania (2 kontenery) o pow. użytkowej 26,24 m2,

5.Komora ogniowa (kontener) o pow. użytkowej 18,10 m2,

6.Kontenerowy trenażer pożarów wewnętrznych (2 kontenery) o pow. użytkowej 41,78 m2,

7.Stanowisko ratownictwa wysokościowego i sportu pożarniczego (wspinalnia, klatka schodowa) o pow. użytkowej 1083,75 m2,

8. Stanowisko symulacji zdarzeń związanych z instalacją fotowoltaiczną.

Ponadto Wydział Poligonowy w swoich zasobach posiada następujące pojazdy:

1.AUTOBUS IVECO CROSSWAY,

2.AUTOBUS IVECO CROSSWAY,

3.GBA-Rt 2,9/16/4 MAN TGM 13.290,

4.GBA-Rt 2,9/16/4 MAN TGM 13.290,

5.GBA-Rt 2,5/16 Iveco EuroCargo,

6.GCBA-Rt 5/32 MAN TGM 18.340,

7.SCRt Scania P380,

8.Koparko-spycharka Case 580ST,

9.SLRt Ford Ranger 2AB,

10.Ciągnik rolniczy Zetor Major CL80,

11.SCRChem RENAULT KERAX.