Publikacje

Rekrutacja


Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przygotowuje techników pożarnictwa do działalności zawodowej obejmującej ochronę życia i zdrowia ludzkiego oraz dorobku materialnego i kulturalnego społeczeństwa, organizowanie i prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych przy likwidacji pożarów oraz skutków innych zdarzeń miejscowych, prowadzenie rozpoznania zagrożeń i przygotowanie obiektów do działań ratowniczych, planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej, szczególnie praktycznej, na zajmowanym stanowisku pracy.

Kształcenie w zawodzie technik pożarnictwa odbywa się w systemie dziennym i zaocznym (szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się obok w zakładce "Dodatkowe informacje").

Szkoła przygotowuje również do wykonywania zadań zawodowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej poprzez kształcenie funkcjonariuszy na szkoleniu uzupełniającym strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej (program szkolenia i zasady rekrutacji znajdują się obok w zakładce "Dodatkowe informacje").

Ponadto nasza placówka kształci specjalistów ochrony przeciwpożarowej, realizując w szczególności:
  • kursy specjalistów służby kontrolno-rozpoznawczej,
  • kursy inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
  • szkolenia specjalistyczne z zakresu ratownictwa chemicznego dla ratowników z jednostek ratowniczo-gaśniczych o specjalności ratownictwo chemiczne,
  • kursy strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z zakresu ratownictwa medycznego,
  • kursy z zakresu Ochrony Ludności,
  • kursy młodszego płetwonurka PSP.