Kilka słów o nas o SAPSP w Poznaniu

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest dwuletnim policealnym studium zawodowym. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (skoszarowanym) dla absolwentów szkół średnich oraz zaocznym- dla strażaków PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Słuchacze systemu stacjonarnego są strażakami w służbie kandydackiej. W ramach odbywania tej służby otrzymują pełne umundurowanie, wyżywienie, zakwaterowanie oraz świadczenie finansowe. Absolwenci uzyskują tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. 

Kliknij zdjęcie aby zobaczyć film o Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Aktualności Co u nas słychać i co warto wiedzieć

Koncert zimowy w SA PSP w Poznaniu

Mury naszej Szkoły rozbrzmiały w rytm muzyki wykonywanej wspólnie przez kadetów oraz wychowanków Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu.
2019-01-09

Kadeci w Domu Dziecka nr 2

Kolejny rok kontynuowany jest cykl spotkań kadetów z wychowankami Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu.
2019-01-02

Dofinansowania ze środków NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył środki pieniężne na dofinansowanie zakupu specjalistycznych pojazdów ratowniczych.
2018-12-31

Nagrody KG PSP dla pracowników cywilnych szkoły

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przeznaczył dodatkowe środki na nagrody dla pracowników cywilnych Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.
2018-12-28

Życzenia Komendanta Głównego PSP

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski skierował życzenia świąteczno-noworoczne do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszej służby.
2018-12-24

Życzenia Ministra SWiA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński skierował życzenia świąteczno-noworoczne do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszej służby.
2018-12-24

Życzenia Sekretarza Stanu w MSWiA

Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński skierował życzenia świąteczno-noworoczne do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszej służby.
2018-12-24

Wigilia w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

Jak co roku dyżurujący w święta Bożego Narodzenia funkcjonariusze i kadeci spędzą ten szczególny czas spożywając wigilijną wieczerzę na służbie.
2018-12-24

Warto zobaczyć / odwiedzić Przydatne linki

Baza wiedzy

Plan zajęć

Dla kandydata