Aktualności

Blog

Zajęcia uzupełniające z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom.

W dniu 18 kwietnia 2024 roku, w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyły się kolejne zajęcia uzupełniające, w których uczestniczyli słuchacze kształcenia dziennego w zawodzie technik pożarnictwa oraz osoby, które aktualizują swoje uprawnienia Inspektora ochrony przeciwpożarowej, które na co dzień zajmują się sprawami ochr...

Piknik Strażacki w Ogrodzie Saskim

Zajęcia dydaktyczne na terenie portu lotniczego Poznań - Ławica.

W dniach 9, 10 i 11 kwietnia 2024 r. kadeci ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych realizowanych na terenie portu lotniczego Poznań - Ławica.

Zajęcia uzupełniające z zakresu organizacji działań z obszaru ratownictwa chemicznego.

W dniu 12 kwietnia 2024 roku, funkcjonariusze oraz słuchacze kształcenia dziennego w zawodzie technik pożarnictwa Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu uczestniczyli w zajęciach uzupełniających z zakresu organizacji ratownictwa chemicznego w KSRG.

Warsztaty metodyczne z zakresu "Zarządzania sprzętem ochrony układu oddechowego podczas akc...

W dniu 10 kwietnia 2024 roku w SA PSP w Poznaniu przeprowadzono kolejne warsztaty metodyczne z zakresu "Zarządzania sprzętem ochrony układu oddechowego podczas akcji i działań ratowniczych - 2024".

XXVIII Mistrzostwa Polski Strażaków w Futsalu.

W dniach 8-10 kwietnia 2024 roku odbyły się XXVIII Mistrzostwach Polski Strażaków w Futsalu.

Komendant główny PSP powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta Szkoły Asp...

W dniu 12 kwietnia 2024 roku Komendant Główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski powierzył st. bryg. Arturowi Banasiakowi pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Nagroda Komendanta Głównego PSP dla funkcjonariusza Szkoły.

W dniu 12.04.2024 roku, Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st .bryg. Andrzej Zajączkowski w obecności swojego zastępcy, bryg. Przemysława Berusa, wręczył decyzję przyznania przez Komendanta Głównego PSP nagrody finansowej dla funkcjonariusza szkoły.

Ślubowanie nowo przyjętego strażaka w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

8 kwietnia 2024 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętego strażaka.

Eliminacje strefowe do Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej