Aktualności

Blog

Awanse i wyróżnienia kadetów

Podczas uroczystego apelu porannego wybrani kadeci Dziennego Studium Aspirantów starego i młodego rocznika odebrali wyróżnienia oraz awanse na wyższy stopień służbowy.

Narada roczna

Jak co roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność naszej placówki w poprzednim roku.

Pożegnanie ze służbą

st. ogn. Maksymilian Poznański, funkcjonariusz Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych poznańskiej Szkoły Aspirantów przeszedł na emeryturę.

Zajęcia szkolnego kółka zainteresowań TZP

Przez ostatnie tygodnie kadeci I i II kompanii zrzeszeni w szkolnym kole Taktyki Zwalczania Pożarów uczestniczyli w cyklu zajęć doskonalących

Szkolenie dla instruktorów

Wykładowcy ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu szkolili kadrę instruktorską komend miejskich i powiatowych PSP z terenu województwa lubuskiego z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Koncert zimowy w SA PSP w Poznaniu

Mury naszej Szkoły rozbrzmiały w rytm muzyki wykonywanej wspólnie przez kadetów oraz wychowanków Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu.

Kadeci w Domu Dziecka nr 2

Kolejny rok kontynuowany jest cykl spotkań kadetów z wychowankami Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu.

Dofinansowania ze środków NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył środki pieniężne na dofinansowanie zakupu specjalistycznych pojazdów ratowniczych.

Nagrody KG PSP dla pracowników cywilnych szkoły

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przeznaczył dodatkowe środki na nagrody dla pracowników cywilnych Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Życzenia Komendanta Głównego PSP

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski skierował życzenia świąteczno-noworoczne do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszej służby.