Aktualności

Blog

Ostatni dzień służby mł. bryg. Agnieszki Nawrockiej

Dzień 19 stycznia 2021 roku był ostatnim dniem służby mł. bryg. Agnieszki Nawrockiej - starszego wykładowcy Wydziału Organizacyjno-kadrowego w SA PSP w Poznaniu.

#SZCZEPIMYSIĘ - APEL KOMENDANTA SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP

Zestawienie interwencji SJRG za 2020 rok

Na podstawie danych statystycznych wygenerowanych z programu SWD PSP pojazdy ratownicze Szkoły wyjeżdżały do zdarzeń na obszarze miasta Poznania i powiatu poznańskiego w roku 2020 w n/w zestawieniu

Nowy samochód zaopatrzeniowego

Nowy autobus

Zrealizowano zakup autobusu do przewozu ratowników, przeznaczonego do zabezpieczania długotrwałych działań ratowniczych oraz ćwiczeń.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE KG PSP

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE PREZYDENTA RP

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE MSWiA

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Kalendarze strażackie na rok 2021 dla szkół

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zaangażowała się w akcje wręczania strażackich kalendarzy na rok 2021.

Ostatnia służba asp. sztab. Krzysztofa Łabendzkiego

W dniu 16 grudnia 2020 roku ostatnią służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyjął asp. sztab. Krzysztof Łabendzki.