Aktualności

Blog

Procesja Światła

Sukces Reprezentacji Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w Turnieju Halowej ...

Panel informacyjny dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu.

W ramach współpracy ze szkołami z terenu miasta Poznania w dniu 06 grudnia 2022 r., Naczelnik Wydziału Kształcenia SA PSP w Poznaniu, st. bryg. Artur Banasiak uczestniczył w spotkaniu adresowanym do uczniów klas kończących liceum o profilu wojskowym, klas technikum i szkoły branżowej pierwszego stopnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachim...

Półmetek projektu "Pasja Wiedza Wartości" dla kadetów SA PSP w Poznaniu.

Projekt "PW2" już drugi raz rozwija Pasję Wiedzę i Wartości kadetów naszej szkoły. Piętnastu kadetów drugiej kompanii od października 2022 do stycznia 2023 podjęło wyzwanie wspierania w roli Lidera przygotowania kadetów pierwszego rocznika do rozpoczęcia służby w szkolnym podziale bojowym.

Zajęcia praktyczne z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego na obiekcie Aquanet S.A. w ...

W dniach 22, 23 i 24 listopada 2022r. kadeci DSA 31 SA PSP w Poznaniu brali udział w ćwiczeniach na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody Aquanet S.A. w Poznaniu.

Szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

W dniach 23,24 listopada 2022r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przeprowadzono kolejne szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

Podziękowania za pomoc w organizacji maratonu poznańskiego.

W dniu 16 października br. ulicami Poznania w zorganizowanym na bardzo wysokim poziomie wydarzeniu sportowym przebiegło kilka tysięcy osób uczestniczących w osławionym już poznańskim maratonie pn. "21 Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza".

Strażacka strefa kibica w Domu Dziecka.

Od 5 lat kadeci Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu regularnie raz w tygodniu spędzają czas z dziećmi z poznańskiego Domu Dziecka nr 2.

Kurs obsługi żurawi przewoźnych.

W dniach 21-23.11.2022r, w SA PSP w Poznaniu zorganizowano kurs obsługi dla operatorów żurawi przewoźnych, w którym udział wzięli wyznaczeni funkcjonariusze Szkoły.

Szkolenie z zakresu współpracy JOP z Policją podczas działań i akcji ratowniczych.

W dniu 22.11.2022r, w SA PSP w Poznaniu odbyło się szkolenie z zakresu współpracy podczas działań ratowniczych pomiędzy siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej i Policji w ramach działania ratowniczego.