Aktualności

Blog

Strażackie otrzęsiny

Zgodnie z wieloletnią tradycją Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, pod koniec okresu unitarnego słuchacze przystępują do Otrzęsin, które są symbolicznym ukończeniem pierwszego etapu pobytu w szkole zwanego okresem unitarnym.

Wyróżnienie dla funkcjonariusza SA PSP w Poznaniu.

W dniu 26.09.2023r. Komendant SA PSP w Poznaniu, st. bryg. Maciej Zdęga wręczył mł.asp. Bartoszowi Soberskiemu, pełniącemu służbę w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Inauguracja roku akademickiego oraz nadanie sztandaru Akademii Pożarniczej w Warszawie.

W środę 27 września 2023r. komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami wziął udział w Akademii Pożarniczej w inauguracji roku akademickiego 2023/2024 oraz ślubowaniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej.

Odszedł na wieczną służbę.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 września 2023 roku po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 47 lat, odszedł na wieczną służbę ś. p. mł. ogn. Marcin Ratajczak - młodszy ratownik specjalista, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Wizyta członków OSP Krobia w SA PSP w Poznaniu.

W piątek 22.09.2023r., SA PSP w Poznaniu odwiedzili członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi ( pow. gostyński, woj. wielkopolskie).

Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym.

W dniach 21-22.09.2023r. w SA PSP w Poznaniu przeprowadzono kolejne szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym.

Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

W dniach 19-21 września 2023 r. na terenie woj. podkarpackiego odbyła się narada kadry kierowniczej PSP.

"Zarządzanie sprzętem ochrony układu oddechowego podczas akcji i działań ratowniczych - eta...

W dniach 18 - 19 września br. w SA PSP w Poznaniu przeprowadzono warsztaty metodyczne z zakresu "Zarządzania sprzętem ochrony układu oddechowego podczas akcji i działań ratowniczych - etap II".

84. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę

19 września 2023 roku w Poznaniu pod pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru odbyły się uroczystości upamiętniające 84. rocznicę agresji wojsk sowieckich oraz obchody Dnia Sybiraka.

Inauguracja nauki słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ XIII) w Szkole Aspirantów Pań...

W dniu 6.09.2023r. w auli SA PSP w Poznaniu odbyło się spotkanie inauguracyjne nowego roku szkolnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej szkoły oraz słuchacze kształcenia dziennego w zawodzie technik pożarnictwa.