Aktualności

Blog

UROCZYSTY APEL

W dniu 5 czerwca 2020 roku o godzinie 9.00 w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbył się uroczysty apel z okazji ukończenia szkolenia Dziennego Studium Aspiranckiego 28 przez 95 absolwentów.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa

Po trudnym okresie nauki 3 czerwca 2020 roku w naszej Szkole został przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa.

Ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza

Ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Wsparcie dla: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej oraz Serbii...

W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2020 roku na podstawie Rozkazu nr 18 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej funkcjonariusze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu zostali oddelegowani do pełnienia służby w grupie ratowniczej "Bałkany 2020".

KOMUNIKAT!!!

Komunikat dotyczący egzaminów końcowych

Powołanie Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

Decyzją nr 883/2020 z dnia 22 maja 2020 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Bartkowiak powołał od dnia 25 maja 2020 roku st. bryg. Mariusza Hulewicza na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Komunikat!!!

dot. przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla KKZ IX w formie e-learning'u

Akcja honorowego krwiodawstwa

Zakończenie szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Zakończenie szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej(SIOPA 3/2020)

Obchody Dnia Strażaka 2020

W związku z Dniem Strażaka w naszej Szkole odbył się uroczysty apel z okazji tego święta.