Publikacje

Związek Emerytów i Rencistów

-
Serdecznie Witamy na stronie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koła Nr. 33 przy Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Stowarzyszenie pod nazwą "Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej" jest niezależną i samodzielną organizacją posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie całego Kraju w oparciu o własny STATUT. Działalność oparta jest na pracy społecznej jego członków, a celem Związku jest:
  1. Zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdowców (wdów) po strażakach – zwanych dalej członkami Związku, ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej,
  2. Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,
  3. Pielęgnowanie – utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą,
  4. Czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń strażaków polskich oraz obroną honoru, godności czci jej funkcjonariuszy,
  5. Wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej oraz w innych sprawach publicznych,
  6. Pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa oraz zapewnianie członkom Związku uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym,
  7. Umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej i członkami ochotniczych straży pożarnych,
  8. Reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendantów Państwowej Straży Pożarnej – we wszystkich sprawach, a szczególnie socjalno–bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.
Pliki do pobrania

Statut.doc