Publikacje

Informacja o udzielonych zamówieniach - COVID-19

 

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.) Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu informuje, że:

1) w dniu 21.07.2020 r. udzielono zamówienia firmie PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna z siedzibą w Poznaniu  (ST.077.40.2020 - dostawa namiotów logistycznych z osprzętem - 3 szt.);

2) w dniu 21.07.2020 r. udzielono zamówienia firmie PRALUS Systemy Pralnicze z siedzibą w Krakowie (ST.077.42.2020 - dostawa pralnicy do dezynfekcji i konserwacji wyposażenia ochrony indywidualnej strażaków - 1 szt.);