Publikacje

Biblioteka

BIBLIOTEKA

Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

tel. 61 835 5841 czynna :

- w poniedziałki i środy 
w godz. 10:00 - 18:00


- w piątki w godz. 10:00 - 14:00


W bibliotece Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu zgromadzona została fachowa literatura pożarnicza.
Obecny stan księgozbioru wynosi ponad 11 600 egzemplarzy.
Dysponujemy także zestawem czasopism, w tym pełnym archiwum wydań "Przeglądu Pożarniczego".
Zasady korzystania z księgozbioru określa Regulamin Biblioteki Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.


Szkoła prowadzi również działalność wydawniczą związaną z publikacją fachowych podręczników z zakresu taktyki gaszenia pożarów, sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych, ratownictwa chemiczno, ekologicznego, ratownictwa budowlanego, taktyki działań ratowniczych, prawa i administracji itp.

Z uwagi na duże zainteresowanie szkolnymi publikacjami nakład wielu z nich został wyczerpany. Są one jednak dostępne w bibliotece i czytelni szkolnej Zapraszamy do zapoznania się z zestawem publikacji obejmujących szeroki zakres wiedzy niezbędnej współczesnym służbom ratowniczym. Niestety, w chwili obecnej Szkoła nie przewiduje wznowienia którejkolwiek z poniższych pozycji wydawniczych.

Biblioteka zajmuje zespół przestronnych pomieszczeń zapewniających doskonałe warunki korzystania z dostępnych pozycji księgozbioru, zestawu czasopism i zasobów Internetu. Komputerowa ewidencja księgozbioru znacznie ułatwia korzystanie z naszych zasobów.