Publikacje

Terminy zjazdów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju, część zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach poszczególnych rodzajów i form kształcenia w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, odbywa się przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Słuchacze zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych zgodnie z planem nauki, również tych, które prowadzone są w trybie zdalnym i nie wymagają fizycznej ich obecności w danej szkole PSP.

Przypominam, że zgodnie z art. 71d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2020 poz. 1123 ze zm.), strażakowi, który na podstawie odpowiedniego skierowania, pobiera naukę, odbywa przeszkolenie lub studia, udziela się zwolnienia z całości lub z części dnia służby na udział w zajęciach obowiązkowych, jeżeli te zajęcia odbywają się w dniach służby strażaka.Harmonogram zjazdów w roku szkolnym 2022/2023

Kwalifikacyjny kurs zawodowy KKZ 12

 
 

Data

Wydarzenie

Uwagi

13-17.02.2023 r.
Zjazd nr 6
Zjazd zdalny
20-24.02.2023 r.
Zjazd nr 7
Zjazd zdalny
27.02-03.03.2023 r.
Zjazd nr 8
Zjazd stacjonarny
13-17.03.2023 r.
Zjazd nr 9
Zjazd stacjonarny
17.03.2023 r.
Egzamin BPO.04
Na zjeździe nr 9
21.03.2023 r.
Poprawa egzaminu

24.03.2023 r.
Zakończenie BPO.04