Publikacje

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej


Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP).


Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia, zgodne z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest:
- posiadanie minimum wykształcenia średniego (oryginał świadectwa lub dyplomu należy przedstawić w dniu rozpoczęcia kursu),
- złożenie/przesłanie wypełnionego zgłoszenia (druk do pobrania na dole strony)

Koszt szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP) w roku 2022 wynosi 2.200,00 PLN (usługa zwolniona z podatku VAT). Koszt szkolenia w roku 2023 wynosi 2.500,00 PLN. Opłata za szkolenie musi zostać wniesiona na konto bankowe Szkoły najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informacje dotyczące spraw organizacyjnych i nr konta, na które należy dokonać wpłaty, zostaną przesłane na adres płatnika po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie.

Szkoła nie wystawia faktur pro forma. Proszę zwrócić się do Komendanta Szkoły z prośbą o wystawienie faktury z terminem płatności, na adres szkola@sapsp.edu.pl

Po uzyskaniu wymaganej liczby uczestników prześlemy potwierdzenia wraz z informacją o szkoleniu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej ważne są 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.


Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPA).
Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy kandydatów na Szkolenie Aktualizujące uprawnienia inspektora ochrony ppoż.

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie aktualizujace (SIOPA) jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z kserokopią (skan) zaświadczenia aktualnego do końca trwania szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie druku zgłoszenia zamieszczonego poniżej, zaznaczenie opcji odnowienie uprawnień i przesłanie na adres: szkolenia@sapsp.edu.pl z aktualnymi uprawnieniami inspektora ochrony ppoż.

Opłata za szkolenie musi zostać wniesiona na konto bankowe Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informacje dotyczące spraw organizacyjnych i nr konta, zostaną przesłane na adres płatnika po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie.

Szkolenie zostanie zrealizowane w oparciu o nowy program zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP (plik do pobrania poniżej). Zajęcia będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych i zakończą się egzaminem w formie testu sprawdzającego wiedzę.

Całkowity koszt szkolenia (SIOPA) w roku 2022 wynosi 1.000,00 PLN (usługa zwolniona z podatku VAT). Koszt szkolenia w roku 2023 wynosi 1.500,00 PLN

Szkoła nie wystawia faktur pro forma. Proszę zwrócić się do Komendanta Szkoły z prośbą o wystawienie faktury z terminem płatności, na adres szkola@sapsp.edu.pl

Po uzyskaniu wymaganej liczby uczestników prześlemy potwierdzenia wraz z informacją o szkoleniu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Zgłoszenia na SIOP i SIOPA należy wysyłać e-mailem : szkolenia@sapsp.edu.pl

Dodatkowe informacje pod numerem 61 835 58 63, 61 835 58 52,
e-mail: szkolenia@sapsp.edu.pl

W godzinach 9:00 - 14:00, tel. 570 300 716


INFORMACJA DLA INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej :

Art. 4a. 1. Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej nabywa na okres     5 lat osoba, która ukończyła:

1)           szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo

2)           szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej zwane dalej „szkoleniami”.

...

3.  Okres 5 lat, na który nabywa się uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, liczy się od dnia wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

4. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.


W roku 2022 szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu odbędą się w następujących terminach:

Numer szkoleniaTerminy szkoleń inspektorów
SIOP 1/2023
I etap: 23 stycznia - 27 stycznia 2023 r.
II etap: 13 - 17 lutego 2023 r.
egzamin: 27 lutego 2023 r.

Forma szkolenia: stacjonarna.
KOSZT: 2500,00 zł 

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

wolne miejsca

  


SIOP 3/2022
I etap: 3-7 października 2022 r.
II etap: 17-21
 października 2022 r.
egzamin: 4 listopada 2022 r.

Forma szkolenia: Stacjonarna.
KOSZT: 2200,00 zł

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną. limit miejsc wyczerpany

Numer szkolenia
Terminy szkoleń aktualizujących

SIOPA1/202322-24 lutego 2023 r.  (koszt szkolenia 1.500,00 zł)

Forma szkolenia uzależniona od sytuacji epidemicznej.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


wolne miejsca
SIOPA4/202224-26 października 2022 r.

Forma szkolenia: Stacjonarna.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.
nabór zakończony
 SIOPA5/20225-7 grudnia 2022 r.
Forma szkolenia: Stacjonarna

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.
wolne miejsca

Informacja o pobliskich hotelach

Dla osób przyjezdnych podajemy adresy pobliskich hoteli, w których można zarezerwować miejsca noclegowe:

* Hotel CEZAMET ul. Łozowa 78 tel. (61) 832-18-61 - hotel robotniczy,
* Hotel WILDA ul. Konarowa 8/10 tel. (61) 830-30-33 - hotel robotniczy,
* Hotel Korel ul. 28 Czerwca 1956 209 tel. (61) 222-84-00,
* Hotel Zielony ul. Przełęcz 21a tel. (61) 281-74-32,
* Pensjonat Feniks ul. Czeremchowa 26 te. (61) 832-60-75,
* Hotel MTJ ul. Górecka 108 tel. (61) 832-51-07
* Hotel Poznański ul. Krańcowa 4 (wjazd od ul. 3-go Maja) Luboń k. Poznania tel. (61) 649-99-88.
* Delta Noclegi ul. Jabłonkowska 43, 61-435 Poznań 48 606 221 077 Email: biuro@ delta-noclegi.com.pl