Publikacje

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej


Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP).Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia, zgodne z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest:
- posiadanie minimum wykształcenia średniego (oryginał świadectwa lub dyplomu należy przedstawić w dniu rozpoczęcia kursu),
- złożenie/przesłanie wypełnionego zgłoszenia (druk do pobrania na dole strony)

Koszt szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP) w pierwszym półroczu 2024 wynosi 2.500,00 PLN (usługa zwolniona z podatku VAT). Opłata za szkolenie musi zostać wniesiona na konto bankowe Szkoły najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informacje dotyczące spraw organizacyjnych i nr konta, na które należy dokonać wpłaty, zostaną przesłane na adres płatnika po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie.

Szkoła nie wystawia faktur pro forma. Proszę zwrócić się do Komendanta Szkoły z prośbą o wystawienie faktury z terminem płatności, na adres szkola@sapsp.edu.pl

Po uzyskaniu wymaganej liczby uczestników prześlemy potwierdzenia wraz z informacją o szkoleniu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej ważne są 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.


Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPA).
Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy kandydatów na Szkolenie Aktualizujące uprawnienia inspektora ochrony ppoż.

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie aktualizujace (SIOPA) jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z kserokopią (skan) zaświadczenia aktualnego do końca trwania szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie druku zgłoszenia zamieszczonego poniżej, zaznaczenie opcji odnowienie uprawnień i przesłanie na adres: szkolenia@sapsp.edu.pl z aktualnymi uprawnieniami inspektora ochrony ppoż.

Opłata za szkolenie musi zostać wniesiona na konto bankowe Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informacje dotyczące spraw organizacyjnych i nr konta, zostaną przesłane na adres płatnika po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie.

Szkolenie zostanie zrealizowane w oparciu o program zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP (plik do pobrania poniżej). Zajęcia będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych i zakończą się egzaminem w formie testu sprawdzającego wiedzę.

Koszt szkolenia aktualizującego (SIOPA) w pierwszym półroczu 2024 wynosi 1.500,00 PLN (usługa zwolniona z podatku VAT).

Szkoła nie wystawia faktur pro forma. Proszę zwrócić się do Komendanta Szkoły z prośbą o wystawienie faktury z terminem płatności, na adres szkola@sapsp.edu.pl

Po uzyskaniu wymaganej liczby uczestników prześlemy potwierdzenia wraz z informacją o szkoleniu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Zgłoszenia na SIOP i SIOPA należy wysyłać e-mailem : szkolenia@sapsp.edu.pl

Dodatkowe informacje pod numerem 61 835 58 48, 61 835 58 22
e-mail: szkolenia@sapsp.edu.plINFORMACJA DLA INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej :

Art. 4a. 1. Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej nabywa na okres     5 lat osoba, która ukończyła:

1)           szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo

2)           szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej zwane dalej „szkoleniami”.

...

3.  Okres 5 lat, na który nabywa się uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, liczy się od dnia wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

4. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.


W roku 2024 szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu odbędą się w następujących terminach:

Numer szkoleniaTerminy szkoleń inspektorów
SIOP 1/2024
I etap: 15 stycznia - 19 stycznia 2024 r.
II etap: 5 - 9 lutego 2024 r.
egzamin: 28 lutego 2024 r.
Forma szkolenia: stacjonarna.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

limit miejsc wyczerpany  SIOP 2/2024
I etap: 18 marca - 22 marca 2024 r.
II etap: 15 - 19 kwietnia 2024 r.
egzamin: 26 kwietnia 2024 r.
Forma szkolenia: stacjonarna.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.
limit miejsc wyczerpany


SIOP 3/2024I etap: 30 września - 4 października 2024 r.
II etap: 14 - 18 października 2024 r.
egzamin: 25 października 2024 r.
Forma szkolenia: stacjonarna.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.
limit miejsc wyczerpany

Numer szkolenia
Terminy szkoleń aktualizujących

SIOPA2/20246-8 marca 2024 r.
Forma szkolenia: stacjonarna.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


nabór
zakończony
SIOPA3/202410-12 kwietnia 2024 r.
Forma szkolenia: stacjonarna.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.
nabór
zakończony
 SIOPA4/202416-18 września 2024 r.
Forma szkolenia: Stacjonarna

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.
wolne miejsca
SIOPA 5/2024

28-30 października 2024 r. (możliwa zmiana terminu szkolenia!)
Forma szkolenia: Stacjonarna

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.
wolne miejsca


Informacja o pobliskich hotelach

Dla osób przyjezdnych podajemy adresy pobliskich hoteli, w których można zarezerwować miejsca noclegowe:

* Hotel CEZAMET ul. Łozowa 78 tel. (61) 832-18-61 - hotel robotniczy,
* Hotel WILDA ul. Konarowa 8/10 tel. (61) 830-30-33 - hotel robotniczy,
* Hotel Korel ul. 28 Czerwca 1956 209 tel. (61) 222-84-00,
* Hotel Zielony ul. Przełęcz 21a tel. (61) 281-74-32,
* Pensjonat Feniks ul. Czeremchowa 26 te. (61) 832-60-75,
* Hotel MTJ ul. Górecka 108 tel. (61) 832-51-07
* Hotel Poznański ul. Krańcowa 4 (wjazd od ul. 3-go Maja) Luboń k. Poznania tel. (61) 649-99-88.
* Delta Noclegi ul. Jabłonkowska 43, 61-435 Poznań 48 606 221 077 Email: biuro@ delta-noclegi.com.pl