Publikacje

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej


W dniach 22.07.2021 oraz 27-30.07.2021 przerwa urlopowa
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP).


Szkolenie pozwalające zdobyć wiedzę i kwalifikację z zakresu:
- organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
- podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
- zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
- ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest:
- posiadanie minimum wykształcenia średniego (oryginał świadectwa lub dyplomu należy przedstawić w dniu rozpoczęcia kursu),
- złożenie/przesłanie wypełnionego zgłoszenia (druk do pobrania na dole strony)

Koszt szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP) w roku 2021 wynosi 2.200,00 PLN (usługa zwolniona z podatku VAT). Opłata za szkolenie musi zostać wniesiona na konto bankowe Szkoły najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informacje dotyczące spraw organizacyjnych i nr konta, na które należy dokonać wpłaty, zostaną przesłane na adres płatnika po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie.
Szkoła nie wystawia faktur pro forma. Proszę zwrócić się do Komendanta Szkoły z prośbą o wystawienie faktury z terminem płatności, na adres szkola@sapsp.edu.pl

Po uzyskaniu wymaganej liczby uczestników prześlemy potwierdzenia wraz z informacją o szkoleniu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej ważne są 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.


Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPA).

Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy kandydatów na Szkolenie Aktualizujące uprawnienia inspektora ochrony ppoż.

Od uczestników szkolenia wymaga się przedłożenie kserokopii ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów, specjalistów ochrony przeciwpożarowej, aktualnego do końca trwania szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie druku zgłoszenia zamieszczonego poniżej, zaznaczenie opcji odnowienie uprawnień i przesłanie na adres Szkoły z aktualnymi uprawnieniami inspektora ochrony ppoż.

Opłata za szkolenie musi zostać wniesiona na konto bankowe Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informacje dotyczące spraw organizacyjnych i nr konta, zostaną przesłane na adres płatnika po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie.

Szkolenie zostanie zrealizowane w oparciu o nowy program zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP (plik do pobrania poniżej). Zajęcia będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych i zakończą się egzaminem w formie testu sprawdzającego wiedzę.

Całkowity koszt szkolenia (SIOPA) w roku 2021 wynosi 1.000,00 PLN (usługa zwolniona z podatku VAT).
Szkoła nie wystawia faktur pro forma. Proszę zwrócić się do Komendanta Szkoły z prośbą o wystawienie faktury z terminem płatności, na adres szkola@sapsp.edu.pl

Po uzyskaniu wymaganej liczby uczestników prześlemy potwierdzenia wraz z informacją o szkoleniu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Zgłoszenia na SIOP i SIOPA należy wysyłać e-mailem : szkolenia@sapsp.edu.pl , faxem 618301191 lub na adres: 

Szkoła Aspirantów

Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka 27
61-459 Poznań

Dodatkowe informacje pod numerem 61 835 58 63, 61 835 58 52, e-mail: szkolenia@sapsp.edu.pl
W godzinach 9:00 - 14:00, tel. 570 300 716


INFORMACJA DLA INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą: ,,Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej’’ (art. 4a ust. 4 zmienianej ustawy o ochronie przeciwpożarowej).


INFORMACJA DLA SPECJALISTÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, mogą wykonywać osoby posiadające tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
Specjaliści ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać powyższe czynności do czasu utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów, a następnie nabywają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia (art. 19 ustawy o zmianie ustaw …). Dalsze odnawianie uprawnień będzie się odbywało zgodnie z zasadami obowiązującymi inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

W roku 2021 szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbędą się w następujących terminach:

Numer szkoleniaTerminy szkoleń inspektorów
SIOP 5/2021

SIOP 6/2021

I etap:
 20-24 września 2021 r.
II etap: 4-8 października 2021 r.
egzamin: 18 października 2021 r.

Forma szkolenia uzależniona od sytuacji epidemicznej: Stacjonarna/e-learning. Koszt szkolenia e-learningowego: 1600,00 zł

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

limit miejsc wyczerpany

SIOP 7/2021

SIOP 8/2021

I etap:
 15-19 listopada 2021 r.
II etap: 29 listopada-3 grudnia 2021 r.
egzamin: 13 grudnia 2021 r.


Forma szkolenia uzależniona od sytuacji epidemicznej: Stacjonarna/e-learning. Koszt szkolenia e-learningowego: 1600,00 zł.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


brak wolnych miejsc (zapisy tylko na listę rezerwową)
Numer szkolenia
Terminy szkoleń aktualizujących

SIOPA 5/20218-10 grudnia 2021 r.wolne miejsca
SIOPA 4/2021
19-21 października 2021 r. (zmiana terminu!)

Forma szkolenia uzależniona od sytuacji epidemicznej: Stacjonarna/e-learning.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

wolne miejsca
 SIOPA  3/2021
13-15 września 2021 r. 

Forma szkolenia: e-learning.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

     nabór zamknięty
Informacje dotyczące kolejnych terminów szkoleń inspektorów oraz szkoleń aktualizujących na rok 2021 opublikujemy do końca kwietnia br.

Informacja o pobliskich hotelach


Dla osób przyjezdnych podajemy adresy pobliskich hoteli, w których można zarezerwować miejsca noclegowe:

* Hotel CEZAMET ul. Łozowa 78 tel. (61) 832-18-61 - hotel robotniczy,
* Hotel WILDA ul. Konarowa 8/10 tel. (61) 830-30-33 - hotel robotniczy,
* Hotel Korel ul. 28 Czerwca 1956 209 tel. (61) 222-84-00,
* Hotel Zielony ul. Przełęcz 21a tel. (61) 281-74-32,
* Pensjonat Feniks ul. Czeremchowa 26 te. (61) 832-60-75,
* Hotel MTJ ul. Górecka 108 tel. (61) 832-51-07
* Hotel Poznański ul. Krańcowa 4 (wjazd od ul. 3-go Maja) Luboń k. Poznania tel. (61) 649-99-88.
* Delta Noclegi ul. Jabłonkowska 43, 61-435 Poznań 48 606 221 077 Email: biuro@ delta-noclegi.com.pl