Aktualności

Blog

Koncert zimowy w SA PSP w Poznaniu

Mury naszej Szkoły rozbrzmiały w rytm muzyki wykonywanej wspólnie przez kadetów oraz wychowanków Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu.

Kadeci w Domu Dziecka nr 2

Kolejny rok kontynuowany jest cykl spotkań kadetów z wychowankami Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu.

Dofinansowania ze środków NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył środki pieniężne na dofinansowanie zakupu specjalistycznych pojazdów ratowniczych.

Nagrody KG PSP dla pracowników cywilnych szkoły

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przeznaczył dodatkowe środki na nagrody dla pracowników cywilnych Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Życzenia Komendanta Głównego PSP

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski skierował życzenia świąteczno-noworoczne do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszej służby.

Życzenia Ministra SWiA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński skierował życzenia świąteczno-noworoczne do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszej służby.

Życzenia Sekretarza Stanu w MSWiA

Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński skierował życzenia świąteczno-noworoczne do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszej służby.

Wigilia w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

Jak co roku dyżurujący w święta Bożego Narodzenia funkcjonariusze i kadeci spędzą ten szczególny czas spożywając wigilijną wieczerzę na służbie.

Spotkanie opłatkowe

Kolejny raz kierownictwo poznańskiej szkoły pożarniczej zaprosiło funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz szerokie grono sympatyków szkoły na spotkanie opłatkowe.

Strażackie odwiedziny w szkołach i przedszkolach

Jak co roku strażacy Wydziału Liniowego naszej szkoły udali się z wizytą do wybranych szkół i przedszkoli.