Aktualności

Blog

Udział Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Działaniach Ratowniczych w 2022 roku.

W roku 2022 Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza SA PSP w Poznaniu ponad 1200 razy uczestniczyła w działaniach ratowniczych na terenie powiatu poznańskiego.

Uczczenie 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie będące formą rzeczywistych dążeń niepodległościowych Polaków w zaborze pruskim.

Wizyta dzieci z przedszkola "Wesoła Stacyjka" w SA PSP w Poznaniu.

W dniu 22.12.2022r., Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą odwiedziły dzieci z poznańskiego przedszkola "Wesoła Stacyjka".

Udział SiS szkolnej JRG w usuwaniu skutków zdarzenia drogowego.

W dniu 18.12.2022r., zastępy Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej brały udział w usuwaniu skutków zdarzenia w komunikacji drogowej przy ulicy 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu.

Udział SIS szkolnej JRG w gaszeniu pożaru pustostanu.

W dniu 9.12.2022r. zastępy ratownicze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej uczestniczyły w działaniu ratowniczym o charakterze gaszenia pożaru budynku pustostanu w Poznaniu.

Udział SiS szkolnej JRG w usuwaniu skutków zdarzenia niebezpiecznego w komunikacji drogowej.

W dniu 30.11.2022r w godzinach przedpołudniowych strażacy ze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Poznaniu zostali zadysponowani do zdarzenia niebezpiecznego w komunikacji drogowej mającego miejsce w Poznaniu przy ulicy 28 czerwca 1956 roku.

Próbna ewakuacja szpitala Centrum Medycznego HCP w Poznaniu.

W dniu 16.11.2022r. zmiana służbowa nr 1 wraz z dowództwem Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej brała czynny udział w próbnej ewakuacji nowo otwartej części Szpitala Centrum Medycznego HCP w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r.

Kontrola prewencyjna rzeki Warty.

W dniu 11.08.2022r. w ramach prewencyjnej kontroli rzeki Warty, strażacy Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wraz z funkcjonariuszami Policji oraz Straży Miejskiej przeprowadzili wizję lokalną nabrzeża rzeki na odcinku Lubonia.

Rozpoznanie operacyjne akwenów.

Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w ramach prewencyjnego zabezpieczenia zbiorników wodnych w swoim rejonie operacyjnym wraz z funkcjonariuszami Policji z Komisariatów Wilda, Luboń oraz Komorniki przeprowadza rozpoznanie operacyjne na akwenach.

Udział SIS szkolnej JRG w gaszeniu pożaru traw.

W dniu 1.05.2022r, około godz. 11.40 zastęp GCBA oraz GBA ze szkolnej JRG wraz z zastępem z OSP Luboń brały udział w gaszeniu pożaru traw przy ulicy Łąkowej.