Aktualności

Doskonalenie zawodowe w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

-
W dniach 26-28.02.2024 roku w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariusze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym.

Głównymi celami zajęć było:
- rozpoznanie dróg dojazdowych do akwenu,
- doskonalenie zasad bhp podczas działań na akwenach,
- omówienie oraz praktyczne zastosowanie organizacji łączności podczas działań ratowniczych,
- wodowanie jednostek pływających,
- doskonalenie technik doboru oraz ubierania się w skafandry ratownicze,
- doskonalenie technik podejmowania osób poszkodowanych z wody przez ''człowieka żabę'',
- udzielanie KPP,
- zapoznanie się słuchaczy ze sprzętem będącym na wyposażeniu Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w aspekcie ratownictwa wodnego,
- doskonalenie technik pływania systemem woda - lód. 

Opracowanie: mł.asp. Fellmann Krzysztof, bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: mł.asp. Fellmann Krzysztof.


Galeria