Aktualności

Blog

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

6 lutego 2024 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu rozpoczęło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (KS-19).

79. rocznica zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań.

23 lutego na poznańskiej Cytadeli odbyły się uroczyste obchody 79 rocznicy zakończenia Walk o Poznań.

Dyspozycja Pododdziału COO do działań przeciwpowodziowych.

Ostatni dzień służby st. bryg. Anny Kałużnej - Rutkowkskiej.

W dniu 14.02.2024 roku w SA PSP w Poznaniu odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą wieloletniej funkcjonariuszki Szkoły, Pani st. bryg. Anny Kałużnej-Rutkowskiej.

Uroczystość ślubowania nowoprzyjętych do służby funkcjonariuszy SA PSP w Poznaniu.

W dniu 13.02.2024 roku w SA PSP w Poznaniu dwóch nowoprzyjętych do służby funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na Sztandar wstępując w szeregi Państwowej Straży Pożarnej.

84. rocznica Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir.

W dniu 9.02.2024 roku w Poznaniu uczczono 84. rocznicę Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir.

Awanse i wyróżnienia dla kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

9 lutego 2024 roku na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, odbył się uroczysty apel z okazji nadania wyższych stopni służbowych strażakom w służbie kandydackiej.

Wielkopolscy strażacy podczas narady rocznej podsumowali działania za 2023 r.

Technologia VR jako forma uzupełniająca kształcenie praktyczne strażaków.

W dniu 05 lutego br., słuchacze kształcenia dziennego w zawodzie technik pożarnictwa SA PSP w Poznaniu uczestniczyli w zajęciach z zakresu innowacyjnych metod organizacji i prowadzenia szkoleń dla strażaków.

Wolontariusze ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

1 lutego 2024 roku kadeci ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, odpowiadając na prośbę Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, z dużym entuzjazmem zaangażowali się w przygotowywanie do wysyłki niezbędnych rzeczy dla najbardziej potrzebujących.