Aktualności

Blog

Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybko płynących.

W dniach od 22 do 26 kwietnia 2024 roku w funkcjonariusze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu uczestniczyli w zorganizowanym przez Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu, szkoleniu z zakresu ratownictwa na wodach szybko płynących.

Warsztaty RIT

Funkcjonariusze wydziałów kształcenia i działań ratowniczo-gaśniczych naszej Szkoły uczestniczyli w warsztatach na temat ratowania strażaka w sytuacjach awaryjnych.

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka SPS 3

Słuchacze kolejnej edycji szkolenia podstawowego strażaka opuszczają mury naszej Szkoły.

Zajęcia szkolnego kółka zainteresowań TZP

Przez ostatnie tygodnie kadeci I i II kompanii zrzeszeni w szkolnym kole Taktyki Zwalczania Pożarów uczestniczyli w cyklu zajęć doskonalących

Szkolenie dla instruktorów

Wykładowcy ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu szkolili kadrę instruktorską komend miejskich i powiatowych PSP z terenu województwa lubuskiego z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Nowa instalacja do ćwiczeń

Szkolny poligon pożarniczy w Luboniu został wyposażony w nowy obiekt - trenażer do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej.

Rozpoczęcie szkolenia SPS 5

Rozpoczęto kolejne szkolenie podstawowe w zawodzie strażak organizowane przez Komendę Miejską PSP, Komendę Wojewódzką PSP i Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu.

Warsztaty dla instruktorów

Po raz kolejny przeprowadziliśmy warsztaty dla szkół i ośrodków szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego.

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka SPS 2

To już drugie szkolenie podstawowe w zawodzie strażaka, którego uczestnicy opuszczają mury naszej szkoły.

Zakończenie szkolenia podstawowego

Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak