Aktualności

Warsztaty RIT

-
Od 24 do 26 kwietnia 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie, będącym wydziałem Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie odbyły się warsztaty na temat ratowania strażaków podczas zdarzeń, w których biorą udział.

Na świecie używa się określenia RIT (z angielskiego - Rapid Intervention Team). Skrót ten określa szereg działań podejmowanych kiedy ratownicy zwalczający zagrożenie sami potrzebują pomocy ze strony swoich kolegów. Dzieje się tak ze względu na sytuację w jakiej się nagle znaleźli, np. nagle pogarszające się warunki pożarowe, odcięcie lub zgubienie drogi powrotu z pomieszczeń objętych pożarem, awaria sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Warsztaty podzielone na bloki teoretyczny oraz praktyczny przybliżały uczestnikom przybyłym z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz ze Szkół Aspirantów PSP z Krakowa i Poznania sposoby udzielenia pomocy ratownikom, którzy podczas wypełniania zadań ratowniczych ulegli wypadkowi. Były to między innymi sposoby wzywania pomocy w sytuacjach awaryjnych oraz rozróżnianie takich sytuacji, metody dotarcia do poszkodowanych strażaków, dostarczanie im rezerwowego zapasu powietrza oraz ewakuacja ze strefy niebezpiecznej, jak również udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bardzo ważnym aspektem prowadzonych warsztatów było skupienie uwagi na możliwościach ewakuacji ratowników z wysokości - przedstawiono metody samoratownia jak również wydobywania strażaków nieprzytomnych przy użyciu sprzętu oraz technik wysokościowych. Zajęcia zakończono wykładem na temat czynników kancerogennych występujących w służbie strażaka oraz metodach ich zmniejszania.

Wysoki poziom przygotowania warsztatów pod względem logistycznym oraz udział merytorycznie doskonałych instruktorów pozwolił na zrealizowanie bardzo ważnego dla jego uczestników przedsięwzięcia, które z pewnością wniesie bardzo dużo rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas działań w macierzystych jednostkach kursantów.

Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu. Liczymy na kontynuację tego tematu zapewniając chęci ponownego udziału.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Natalia Frankowska, st. sekc. Krzysztof Fellmann - SA PSP w Poznaniu


Galeria