Aktualności

Wstępne ustalanie przyczyn pożarów

-
Od 18 do 20 czerwca 2018 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się szkolenie z zakresu wstępnego ustalania przyczyn pożarów dla 14 wyróżniających się kadetów drugiego rocznika dziennego studium aspiranckiego.

Szkolenie zostało przeprowadzone w dwóch częściach: wykłady podstaw teoretycznych oraz zajęcia praktyczne w aranżowanych kontenerach na terenie szkolnego poligonu w Luboniu.

Głównym inicjatorem szkolenia oraz prowadzącym był bryg. Tomasz Wiśniewski p.o. Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz mł. bryg. Tomasz Daszkiewicz Naczelnik Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych, którzy są również od wielu lat biegłymi sądowymi w zakresie badania przyczyn powstawania pożarów. Ponadto zajęcia z zakresu metodyki oględzinowej i technik zabezpieczania śladów przeprowadził asp. sztab. Sebastian Dropiński z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu oraz Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. n. med. Czesław Żaba w zakresie medyczno-sądowych aspektów śmierci w pożarach; człowiek ofiara pożaru.

Powyższe szkolenie miało na celu przede wszystkim w sferze poznawczej utrwalić umiejętność prawidłowego określania: wielkości pożaru, wpływu wysokich temperatur na jakościowe i ilościowe zmiany właściwości materiałów, rozpoznawania granic występowania zjawiska rozgorzenia, interpretacji śladów powstałych po pożarze, określania obszaru powstania pożaru, prowadzenia czynności procesowych w sprawach o pożary, określenia roli świadków w postępowaniu procesowym. Ponadto część praktyczna polegała na doskonaleniu umiejętności: organizowania grupy do przeprowadzenia czynności oględzinowych miejsca pożaru, ocenie zachowania się materiałów i konstrukcji budowlanych podczas pożarów, oceny poprawności zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów, zasad ewakuacji ludzi i mienia oraz w szczególności prawidłowej weryfikacji hipotez o przyczynie powstawania pożaru metodą eliminacji i interpretacji rozprzestrzenianie się ognia na podstawie "czytania śladów ognia".

Opracowanie: kpt. Natalia Frankowska - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: bryg. Tomasz Wiśniewski, kpt. Natalia Frankowska - SA PSP w Poznaniu