Aktualności

Blog

Udział Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w gaszeniu pożaru budynku mieszkalnego.

W poniedziałek 27.02.2023r. przed godz. 9:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru elewacji budynku mieszkalnego w miejscowości Komorniki.

Udział SiS szkolnej JRG w gaszeniu pożaru budynku w Luboniu.

W dniu 21.02.2023r. w godzinach porannych dwa zastępy ratownicze ze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Poznaniu brały udział w gaszeniu pożaru budynku należącego do jednego z prywatnych przedsiębiorstw w Luboniu koło Poznania.

Udział Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w usuwaniu miejscowego zagrożenia.

W dniu 15.02.2023r. zastęp GBA-Rt ze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Poznaniu uczestniczył w działaniu ratowniczym w postaci miejscowego zagrożenia o charakterze chemiczno-ekologicznym mającym postać występowania nietypowego powonienia wewnątrz jednego z lokali gastronomicznych w Poznaniu.

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego.

W dniu 09.02.2023r. w ramach doskonalenia zawodowego w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Poznaniu zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego.

Udział Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Działaniach Ratowniczych w 2022 roku.

W roku 2022 Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza SA PSP w Poznaniu ponad 1200 razy uczestniczyła w działaniach ratowniczych na terenie powiatu poznańskiego.

Uczczenie 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie będące formą rzeczywistych dążeń niepodległościowych Polaków w zaborze pruskim.

Wizyta dzieci z przedszkola "Wesoła Stacyjka" w SA PSP w Poznaniu.

W dniu 22.12.2022r., Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą odwiedziły dzieci z poznańskiego przedszkola "Wesoła Stacyjka".

Udział SiS szkolnej JRG w usuwaniu skutków zdarzenia drogowego.

W dniu 18.12.2022r., zastępy Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej brały udział w usuwaniu skutków zdarzenia w komunikacji drogowej przy ulicy 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu.

Udział SIS szkolnej JRG w gaszeniu pożaru pustostanu.

W dniu 9.12.2022r. zastępy ratownicze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej uczestniczyły w działaniu ratowniczym o charakterze gaszenia pożaru budynku pustostanu w Poznaniu.

Udział SiS szkolnej JRG w usuwaniu skutków zdarzenia niebezpiecznego w komunikacji drogowej.

W dniu 30.11.2022r w godzinach przedpołudniowych strażacy ze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Poznaniu zostali zadysponowani do zdarzenia niebezpiecznego w komunikacji drogowej mającego miejsce w Poznaniu przy ulicy 28 czerwca 1956 roku.