Publikacje

Kierownictwo

 

Sekretariat: tel. 0-61 8355900 Rekrutacja: tel. 0-61 8355847

Komendant Szkoły
st. bryg. mgr inż. Maciej ZDĘGA
tel. 0-61 8355901Zastępca Komendanta Szkoły
st. bryg. mgr inż. Mariusz HULEWICZ
tel. 0-61 8355902
Zastępca Komendanta Szkoły
st.bryg. mgr inż. Wiesław POKORSKI
tel. 0-61 8355903

Naczelnik Wydziału Kształcenia
st. bryg. mgr inż. Artur BANASIAK
tel. 0-61 8355840Naczelnik Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych
mł. bryg. mgr inż. Tomasz DASZKIEWICZ
tel. 0-61 8355820Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych
st. bryg. mgr Tomasz NOWICKI
tel. 0-61 8355940Naczelnik Wydziału Poligonu Szkolnego
bryg. mgr Paweł SIWA
tel. 0-61 8355970Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego
kpt. mgr inż. Przemysław RYCHLICKI
tel. 0-61 8355910Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności
kpt. mgr inż. Marcin MARCINIAK
tel. 0-61 8355959Naczelnik Wydziału Technicznego
st. bryg. mgr inż. Andrzej ZAJĄCZKOWSKI
tel. 0-61 8355933Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kadrowego
kpt. mgr Renata DOKURNO-BANASIAK
tel. 0-61 8355890

Główny Księgowy
st. bryg. mgr Anna KAŁUŻNA-RUTKOWSKA
tel. 0-61 8355810