Publikacje

Kierownictwo

 

Sekretariat: tel. 0-61 8355900 Rekrutacja: tel. 0-61 8355847


Komendant Szkoły
st. bryg. dr inż. Jan Kołdej
tel. 0-61 8355901
Zastępca Komendanta Szkoły
st. bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski
tel. 0-61 8355902
Zastępca Komendanta Szkoły
st.bryg. mgr inż. Wiesław Pokorski
tel. 0-61 8355903

Naczelnik Wydziału Kształcenia
st. bryg. mgr inż. Artur Banasiak
tel. 0-61 8355840Naczelnik Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych
mł. bryg. mgr inż. Tomasz Daszkiewicz
tel. 0-61 8355820Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych
st. bryg. mgr Tomasz Nowicki
tel. 0-61 8355940Naczelnik Wydziału Poligonu Szkolnego
bryg. mgr Paweł Siwa
tel. 0-61 8355970p.o. Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego
kpt. mgr inż. Przemysław Rychlicki
tel. 0-61 8355910Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności
kpt. mgr inż. Marcin Marciniak
tel. 0-61 8355959Naczelnik Wydziału Technicznego
bryg. mgr inż. Andrzej Zajączkowski
tel. 0-61 8355933p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kadrowego
kpt. mgr Tomasz Twardowski
tel. 0-61 8355890

Główny Księgowy
bryg. mgr Anna Kałużna-Rutkowska
tel. 0-61 8355810