Publikacje

O szkole

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest dwuletnim policealnym studium zawodowym. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (skoszarowanym) dla absolwentów szkół średnich oraz zaocznym- dla strażaków PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Słuchacze systemu stacjonarnego są strażakami w służbie kandydackiej. W ramach odbywania tej służby otrzymują pełne umundurowanie, wyżywienie, zakwaterowanie oraz świadczenie finansowe. Absolwenci uzyskują tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta.
           
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu ( także dziewczęta) muszą spełniać określone warunki zdrowotne oraz muszą zdać egzamin sprawnościowy i z zakresu fizyki i chemii.
           
Szkoła jest nowoczesną placówką dydaktyczną wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt i urządzenia wspomagające proces nauczania. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na szkolnym poligonie pożarniczym, w wybranych jednostkach ratowniczo- gaśniczych na terenie miasta Poznania oraz całego kraju. Słuchacze mogą rozwijać swoje pasje w ramach wielu kół zainteresowań oraz klubu płetwonurkowego.
           
Nauka w Szkole kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu Szkoły absolwenci kierowani są do służby w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.
  
Szkoła prowadzi również liczne kursy specjalistyczne i szkolenia doskonalące, jak np:
  • kwalifikacyjne strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej PSP,
  • szkolenia uzupełniające strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej,
  • szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego,
  • kursy z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
  • kursy z zakresu dochodzeń popożarowych,
  • szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.           

Szkoła jest miejscem spotkań ekspertów i specjalistów z całego świata. Cyklicznie organizowane są tu międzynarodowe konferencje, warsztaty, sympozja, między innymi z zakresu dochodzenia przyczyn powstawania pożarów.

Czytaj również

O szkole Koniec ferii