Publikacje

Konferencje z dochodzeń popożarowych RCF

-
 
 
 
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu była organizatorem trzech międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce dochodzeń popożarowych.
 
 
 
 
 
 
Konferencje odbyły się w latach 2007, 2005 i 2003:
 
       III Konferencja międzynarodowa
     "Badanie przyczyn powstawania pożarów - Research into the causes of fire"
       Poznań, 29-30 listopada 2007 r.
 
       II Konferencja międzynarodowa
     "Badanie przyczyn powstawania pożarów - Research into the causes of fire"
       Poznań, 29-30 września, 2005 r.
 
       I Konferencja międzynarodowa
     "Badanie przyczyn powstawania pożarów - Research into the causes of fire"
       Poznań, 11-12 grudnia 2003 r.
 
Szczegóły dotyczące przebiegu ww. konferencji znajdują się w zakładkach RCF-2007, RCF-2005 i RCF-2003.
 
Piotr Guzewski