Publikacje

RCF-2005

-
 
 
II Konferencja Międzynarodowa
"Badanie przyczyn powstawania pożarów"
Poznań, 29-30 września 2005 r.
 
 
Szanowni Uczestnicy Konferencji 2005!
 

          Dochodzenia popożarowe to trudna dziedzina wymagająca od podmiotów uczestniczących w ustalaniu przyczyn powstawania pożarów dobrej organizacji oraz szerokiej wiedzy. Przez wielu teoretyków zagadnienia ustalanie przyczyn pożarów uznawane jest za jedną z najtrudniejszych czynności procesowych.

          W warunkach polskich obszar dochodzeń popożarowych jest bardzo zaniedbany. Miernikiem problemów, które tu występują jest między innymi statystyka przyczyn powstawania pożarów. Zestawienia opracowywane corocznie przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pokazują, że na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia ponad 40% wszystkich pożarów było spowodowanych podpaleniami. Każdego roku w Polsce w pożarach ginie przeciętnie 500 osób, w tym również dzieci. Z tej liczby ok. 40% ginie na skutek zamierzonego działania podpalaczy. Przy takiej skali zjawiska należy stwierdzić, że nie jest to już tylko problem policji, straży pożarnej, prokuratury, towarzystw ubezpieczeniowych. Jest to z całą pewnością problem o wymiarze społecznym, którego rozwiązaniem powinny zająć się organy administracji rządowej. Należy też mieć na uwadze, że pilna konieczność przeprowadzenia reformy systemu badań popożarowych w Polsce wynika nie tylko z uzasadnionych potrzeb i praw społecznych (prawo do bezpieczeństwa), ale również z konieczności dostosowania polskiego systemu badań popożarowych do standardów obowiązujących w UE.

          Szybko i prawidłowo ustalona przyczyna pożaru to znacznie większe możliwości ujawnienia sprawcy, to możliwość poprawy bezpieczeństwa pożarowego, to wymierny efekt ekonomiczny dla państwa oraz co najważniejsze to większy poziom bezpieczeństwa dla ludzi. Pomimo oczywistych i wymiernych korzyści płynących z dobrze funkcjonującego systemu badań popożarowych w Polsce nie widać szczególnego zainteresowania tym zagadnieniem ze strony oficjalnych urzędów państwowych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Niska jakość badań powoduje, że obecnie mamy do czynienia z plagą podpaleń oraz bezkarnością sprawców większości tych zbrodniczych czynów. Mam jednak nadzieję, że jeśli nie urzędy państwowe, to przynajmniej biegli i eksperci występujący w sprawach o pożary dołożą wszelkich starań, by sukcesywnie podnosić poziom swojej wiedzy i umiejętności praktycznych. Sprawność pracy ekspertów połączona ze sprawnością działania organów procesowych to jeden z podstawowych warunków zapobiegawczych. Jedną z dróg umożliwiających poprawę wyników własnej pracy jest udział w konferencjach oraz warsztatach. Podczas takich spotkań możliwe jest dzielenie się informacjami oraz zdobytą podczas wieloletniej praktyki wiedzą. Wspólne spotkania to także możliwość poznania wzajemnych oczekiwań, rozpoznania obszarów kompetencji, nawiązania współpracy.

           Mając powyższe na uwadze już teraz serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w następnej konferencji, która planowana jest w roku 2007. Mam nadzieję, że pomimo występujących obecnie problemów w tym obszarze, uda się zorganizować kolejne spotkanie ekspertów oraz przedstawicieli instytucji uczestniczących w łańcuchu ustalania przyczyn powstawania pożarów. Wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu na konferencji w roku 2007 odsyłam do załącznika, w którym można znaleźć niezbędne informacje dotyczące zakresu tematycznego oraz formy przygotowania wystąpień.

          Polecam Państwa uwadze jeszcze jeden, szczególny załącznik: Practical guide for first responders to fire scenes, opracowany przez grupę roboczą Fire and Explosion Investigation działającą w ramach European Network of Forensic Science Institutes (Europejska Sieć Instytutów i Laboratoriów Sądowych). Przewodnik jest częścią ogólnoeuropejskiego programu edukacyjnego skierowanego do osób i instytucji zajmujących dochodzeniami popożarowymi, w tym głównie kierowany jest do ekspertów straży pożarnej, policji i biegłych sądowych.

          Kończąc chciałbym podziękować wszystkim osobom i instytucjom, których nie sposób w tym miejscu wymienić, za okazaną pomoc i życzliwość, dzięki której mamy możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. Dziękuję prelegentom za trud włożony w przygotowanie wystąpień. W imieniu organizatorów konferencji oraz swoim własnym serdecznie zapraszam do wymiany poglądów w zakresie dotyczącym badań popożarowych teraz i w przyszłości.

 

Życzę Państwu miłych i owocnych obrad.

 
Piotr Guzewski

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

II Międzynarodowej Konferencji
"Badanie przyczyn powstawania pożarów"