Publikacje

RCF-2007

-
 
 
III Konferencja Międzynarodowa
"Badanie przyczyn powstawania pożarów"
Poznań, 29-30 listopada, 2007 r.
 
 

Szanowni Uczestnicy Konferencji 2007!

 

            Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny gościć w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu sympatyków dochodzeń popożarowych. Wasza obecność w tym miejscu jest dla nas niezwykle cenna, ponieważ potwierdza nie tylko zaufanie, jakim nas obdarzacie, ale także Waszą troskę o stan dochodzeń popożarowych w Polsce. W gronie uczestników konferencji znaleźli się funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, biegli oraz eksperci niezależni, kadra naukowa szkół i instytutów naukowo-badawczych. Gościmy prelegentów i uczestników z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Czech, Litwy, Ukrainy, Łotwy oraz USA. Pragnę podkreślić, że w tym regionie Europy Poznań jest obecnie jedynym miejscem spotkań ekspertów z tej dziedziny.

            Od zakończenia II Międzynarodowej Konferencji „Badanie przyczyn powstawania pożarów” organizacja dochodzeń popożarowych w Polsce niestety nie uległa zmianie. Nadal obserwujemy brak zainteresowania tą problematyką ze strony właściwych kompetencyjnie urzędów administracji rządowej oraz instytucji państwowych. Nie podjęto ani działań w kierunku diagnozy istniejącej sytuacji, ani tym bardziej wdrożenia mechanizmów podnoszących standardy dochodzeń. Niestety, również towarzystwa ubezpieczeniowe nie wykazują na tym polu właściwej inicjatywy. W efekcie wciąż utrzymują się wysoki wskaźnik szacowanych podpaleń oraz niski wskaźnik ujawniania i karania ich sprawców. W 2005 roku pożary spowodowane zamierzonym działaniem człowieka stanowiły 45,1% wszystkich zdarzeń, zaś w roku 2006 – 40,3%. Według danych statystycznych KG PSP od 1996 roku liczba podpaleń utrzymuje się powyżej 40% w grupie wszystkich analizowanych przyczyn pożarów! Po zanotowaniu tak niekorzystnych wskaźników w Wielkiej Brytanii i Szwecji podjęto stosowne działania na szczeblu rządów tych państw. W Polsce, jak sądzę, brak analizy obecnego stanu, zwłaszcza brak oceny rzeczywistych strat ponoszonych przez państwo w wyniku podpaleń, jest głównym powodem obserwowanej obojętności organów administracji rządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w naszym kraju. Niestety, w tym względzie konferencje organizowane w Poznaniu nie zmieniły istniejącej rzeczywistości.

            Udało się natomiast zrealizować inny postulat uczestników konferencji z roku 2005. We wrześniu 2007 roku przeprowadzono w poznańskiej Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej pierwszy pięciodniowy kurs z dochodzeń pożarowych obejmujący 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zrealizowanych na poligonie szkolnym. W organizacji tego przedsięwzięcia udział wzięli: Komendy Wojewódzkie Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, towarzystwo ubezpieczeniowe PZU SA oraz PZU SA na Życie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz Komenda Straży Pożarnej hrabstwa Northumberland z Wielkiej Brytanii. Organizacji i przebiegowi kursu poświęcona jest oddzielna sesja na konferencji, chciałbym jednak podkreślić, że kurs, którego budżet wyniósł blisko 140 tys. zł, doszedł do skutku dzięki finansowemu wsparciu PZU S.A., PZU S.A. Na Życie oraz County Council w hrabstwie Northumberland. Zaangażowanie specjalistów z Arson Task Force Northumberland Fire and Rescue Service oraz funkcjonariuszy wielkopolskiej policji i straży pożarnej, kadry dydaktycznej oraz pracowników SA PSP w Poznaniu przyniosły zamierzony efekt i zakończyły się sukcesem. W Polsce powstały warunki do organizacji wysoko specjalistycznych kursów dla ekspertów zajmujących się problematyką organizacji dochodzeń pożarowych i ustalania przyczyn powstawania pożarów. Po Wielkiej Brytanii i Szwecji jesteśmy trzecim państwem w Europie mogącym zaoferować szkolenia z tej bardzo wymagającej dziedziny. Do tego sukcesu przyczynili się również uczestnicy konferencji, wskazując na konieczność utworzenia takiego właśnie ośrodka. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się z Wami na kursach w poznańskiej szkole.

            Jak zwykle dołożyliśmy szczególnych starań, by przekazać uczestnikom konferencji zredagowany zbiór referatów nadesłanych przez zaproszonych prelegentów. Wobec braku fachowej literatury krajowej publikacja ta jest dla nas wszystkich niezwykle cennym źródłem wiedzy. Serdecznie więc dziękuję tym, którzy przyczynili się do powstania tego tomu, przede wszystkim zaś prelegentom za trud, jaki włożyli zarówno w przygotowanie wystąpień, jak i kompletnych pisemnych referatów.

            Oprócz książki konferencyjnej znajdziecie w materiałach uczestnika konferencji poradnik dla eksperta prowadzącego dochodzenie pożarowe. To kieszonkowe wydanie otrzymaliśmy dzięki uprzejmości FM Insurance Company Limited z Wielkiej Brytanii (przedstawicielstwo FM Global, USA). Żałuję bardzo, ale nie byliśmy w stanie przygotować polskiej wersji językowej. Być może uda się to zrealizować w najbliższym czasie.

            Kolejną realizowaną przez nas „książkową” inicjatywą jest przygotowanie pierwszego w Polsce kompendium wiedzy z zakresu praktycznych aspektów przeprowadzania oględzin popożarowych i ustalania przyczyn powstawania pożarów. Mogę w tej chwili tylko zdradzić, że podręcznik, którego autorem jest jeden z naszych prelegentów, jest już ukończony, szukamy obecnie środków na jego wydanie. Wierzę, że i ten poznański projekt zakończy się sukcesem i już wkrótce będziemy mogli zaoferować wszystkim zainteresowanym wspaniały poradnik.

Co dalej? No cóż, jeśli poznańskie spotkania spełniają Wasze oczekiwania, to już teraz zapraszam na IV Międzynarodową Konferencję „Badanie przyczyn powstawania pożarów”, która planowana jest na jesień 2009 roku. Chciałbym także zaproponować wszystkim uczestnikom udział w jednodniowych spotkaniach, podczas których w grupach 20–30 osobowych będą omawiane szczególne przypadki dochodzeń popożarowych (case study). Planujemy w przyszłym roku dwa takie spotkania, wiosną i jesienią, serdecznie zachęcam do wzięcia w nich udziału.

            Pragnę jeszcze raz podziękować uczestniczącym w konferencji za zainteresowanie i udział w tegorocznym spotkaniu, a prelegentom za trud włożony w przygotowanie wystąpień. Dziękuję wszystkim osobom, firmom i instytucjom – nie sposób wymienić tu wszystkich – za okazaną pomoc i życzliwość, dzięki której mamy możliwość uczestniczenia w trzeciej edycji konferencji. Dziękuję za wsparcie finansowe, bez którego ani organizacja tego przedsięwzięcia na międzynarodową skalę, ani przygotowanie kolejnej publikacji konferencyjnej nie byłyby możliwe. W gronie naszych przyjaciół i mecenasów chciałbym w tym roku wymienić Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, towarzystwo ubezpieczeniowe PZU SA oraz PZU SA na Życie, firmy Rockwool Polska Sp. z o.o., Belfor Polska Sp. z o.o. oraz Dalkia Poznań ZEC.
            Szczególne podziękowania kieruję do kadry i pracowników Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Bez ich niewidocznego na zewnątrz wkładu pracy i zaangażowania nie byłoby tego spotkania.

 

Życzę Państwu miłych i owocnych obrad.

 

Piotr Guzewski

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

III Międzynarodowej Konferencji

„Badanie przyczyn powstawania pożarów”