Aktualności

Ćwiczenia - ewakuacja obiektu

-
W dniu 11 października Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza brała udział w ćwiczeniach polegających na ewakuacji podopiecznych Dziennego Domu "Senior-Wigor". Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II - przeznaczony przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Dziękujemy wszystkim ćwiczącym za sprawną ewakuację oraz właściwe zachowanie się podczas alarmu pożarowego.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Łukasz Kwas, SA PSP Poznań


Galeria