Aktualności

Ćwiczenia na zajezdni MPK przy ul. Głogowskiej

-
W dniach od 6 do 8 września 2021 roku zmiany służbowe SJRG uczestniczyły w ćwiczeniach taktycznych prowadzonych na obiektach zajezdni MPK przy ul. Głogowskiej w Poznaniu. Zapoznanie z topografią miejsca oraz przeprowadzona symulacja zagrożenia pożarem biurowca MPK, pozwoliły na analizę informacji o przebiegu ewentualnych działań ratowniczo- gaśniczych oraz możliwościach prowadzenia bezpiecznej ewakuacji.
Odbywające się na terenie MPK Poznań Sp. z o.o. cyklicznie ćwiczenia pozwalają na weryfikację gotowości operacyjnej  sił i środków SJRG, ale co równie ważne, pozytywnie wpływają (poprzez praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji) na podniesienie bezpieczeństwa użytkowników budynków MPK w sytuacji zagrożenia.
Uzupełnieniem ćwiczeń było spotkanie z pracownikami Zakładowej Służby Ratowniczej MPK i omówienie zagadnień związanych ze specyfiką działań ratowniczo- gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem autobusów i tramwajów.

Opracował: bryg. Adam Gimzicki, SA PSP Poznań
Zdjęcia: asp. Bartosz Urbański, SA PSP Poznań


Galeria