Aktualności

Ćwiczenia Szkolnej Kompanii Wielozadaniowej

-
28 sierpnia 2018 roku na terenie poligonu pożarniczego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu przeprowadzono ćwiczenia praktyczne dla wariantu logistycznego Szkolnej Kompanii Wielozadaniowej Centralnego Odwodu Operacyjnego. Celem do osiągnięcia było zbudowanie obozowiska dla 100 ratowników.

Wyjazd na poligon poprzedzony był procedurą alarmowania członków Centralnego Odwodu Operacyjnego. Następnie przeprowadzono odprawę dla osób funkcyjnych wchodzących w skład sekcji obozowej, po czym przystąpiono do przygotowania sprzętu niezbędnego do budowy bazy. Kiedy osiągnięta została gotowość siły i środki kompanii przemieszczono na teren poligonu, gdzie odbyła się zasadnicza część ćwiczenia.

Celem manewrów było m. in. zweryfikowanie obiegu informacji w zakresie organizacji i przygotowania Szkolnej Kompanii Wielozadaniowej do osiągnięcia gotowości wyjazdowej, sprawdzenie przygotowania kadry dowódczej do zarządzania potencjałem ratowniczym szkoły, kontrola procedur związanych z dysponowaniem i zarządzaniem pododdziałami ratowniczymi.

Manewry zakończono podsumowaniem, podczas którego kierownik ćwiczeń omówił poszczególne etapy pozwalając na wyciągnięcie stosownych wniosków.

Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu

Zdjęcia: asp. sztab. Janusz Sosiński - SA PSP w Poznaniu


Galeria