Aktualności

Debata społeczna pt. "Problem uzależnień, a polityka narkotykowa".


W dniu 21 marca 2024 roku funkcjonariusze oraz kadeci ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu brali udział w zorganizowanej przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego debacie społecznej pt. "Problem uzależnień, a polityka narkotykowa".
Debata skupiała się na zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom, włączając w to społeczne, ekonomiczne i prawne konsekwencje tego problemu, a także sposoby przeciwdziałania uzależnieniom w przestrzeni społecznej.

Przedsięwzięcie swoją obecnością zaszczycili: Wojewoda Wielkopolska Pani Agata Sobczyk, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pani Paulina Stochnia. 
Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu podczas wydarzenia reprezentował p.o. Zastępcy Komendanta Szkoły, bryg. Przemysław Berus.
Opracowanie i zdjęcia; st. kpt. Emilia Pałubicka - Florczak,  bryg. Rafał Wypych, SA PSP Poznań. 


 


Galeria