Aktualności

Doskonalenie zawodowe w JRG.

-
W dniach 9,10,11.08.2023r. w ramach doskonalenia zawodowego Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, przeprowadzono zajęcia doskonalące z zakresu organizacji działań ratowniczych podczas pożarów budynków mieszkalnych. Motywem przewodnim zajęć było doskonalenie współpracy ratowników podczas zdarzeń o powyższym charakterze z położeniem nacisku na:
- doskonalenie umiejętności doboru sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej do pracy w pomieszczeniach zadymionych, 
- doskonalenie współpracy ratowników w ramach pododdziału wielkości zastępu oraz sekcji, 
- doskonalenie aspektów związanych z przeprowadzaniem rozpoznania i oceny sytuacji na miejscu zdarzenia, 
- doskonalenie wykonywania poprawnych rozwinięć linii wężowych oraz doskonalenie technik przeszukiwania pomieszczeń zadymionych, 
- doskonalenie wypracowywania decyzji dowódczych. 

Mając na uwadze charakter zajęć oraz specyfikę zmianowego rozkładu służby podobne złożenie wykonano kolejno na wszystkich zmianach służbowych przy czym w dniu 10.08.2023r. zajęcia przeprowadzono wprowadzając dodatkowy element utrudnienia jakim była pora nocna. Uwzględniając tematykę zajęć oraz formę ich realizacji wypracowano szereg wniosków, które szczegółowo analizowano podczas podsumowania zajęć, przeprowadzanego każdorazowo bezpośrednio po ich zakończeniu.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: mł. kpt. Michał Bajur. 


Galeria