Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa

W dniu 1 czerwca 2021 roku odbyła się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa  ,, Kwalifikacja MS.21" ,,Zarządzanie działaniami ratowniczymi". Do egzaminu w tym roku przystąpiło 178 słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego KKZ IX.

Wszystkim zdającym życzymy osiągnięcia pozytywnych wyników z egzamin.

Opracowanie: mł. bryg. Magdalena Maćkowiak - SAPSP Poznań
Zdjęcia: mł. asp. Piotr Janiuk - SAPSP Poznań 


Galeria