Aktualności

Festyn ekologiczny

-
W dniu 11.10.2021 r. kadra dydaktyczna oraz kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na zaproszenie Rady Rodziców Piątki brali udział w Festynie Ekologicznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu. Stoisko edukacyjne przygotowane przez SA PSP w Poznaniu było zarówno dla starszych jak i najmłodszych uczniów. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto dzieci wykazały się dużym zainteresowaniem i wiedzą na temat bezpieczeństwa oraz miały okazję zasiąść za sterami "dużego, czerwonego" pojazdu pożarniczego.

Festyn był okazją do złożenia podziękowań dla Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz dla dziewięciorga kadetów, za zaangażowanie w wolontariat i nieocenioną pomoc niesioną dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu w ramach projektu "Akademia Przyszłości".


Opracowała: st. kpt. Emilia Pałubicka-Florczak, SA PSP Poznań
Zdjęcia: Archiwum SA PSP Poznań


Galeria