Aktualności

Kalendarze strażackie na rok 2021 dla szkół

-
Czas epidemii jest dla nas trudny. Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy i trwamy, jest zupełnie nowa, dlatego w tym roku wszelkie działania edukacyjne związane z przygotowaniem prelekcji na temat zagrożeń występujących w okresie zimowym zostały wyhamowane. Pomimo tych wszystkich trudności Państwowa Straż Pożarna nieustannie czuwa nad bezpieczeństwem, dlatego w ostatnich tygodniach grudnia Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zaangażowała się w akcje wręczania strażackich kalendarzy na rok 2021. Kalendarze dostarczono do szkół znajdujących się w rejonie chronionym przez SA PSP w Poznaniu. Taki drobny akcent jak wręczenie kalendarzy z zamieszczonymi konkursami edukacyjnymi było okazją do spotkań z dyrekcją oraz przedstawicielami szkół, a przy okazji nawiązaniem współpracy w dalszych działaniach związanych z edukacją dzieci i młodzieży.

Opracowała: st. kpt. Emilia Pałubicka-Florczak, SA PSP Poznań


Galeria