Aktualności

Konferencja "Bezpieczna elektromobilność - wyzwania dla kształcenia zawodowego".

-
W dniu 7 listopada 2023r. w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu odbyła się konferencja "Bezpieczna elektromobilność - wyzwania dla kształcenia zawodowego". Konferencja ukierunkowana była na tematykę zagadnień związanych z eleketromobilnością stosowaną jako źródło napędu współczesnych środków komunikacji, obejmującą zarówno aspekty typowo konstrukcyjne jak i zagadnienia związane z bezpieczeństwem użytkowania przedmiotowych osiągnięć inżynierii w codziennym użyciu. SA PSP w Poznaniu włączyła się w poszerzenie oferty wydarzenia prezentując m.in. obszar wiedzy dziedzinowej z zakresu fizykochemii spalania materiałów, w tym materiałów wchodzących w skład ogniw zasilających układy alternatywnego zasilania. Z ramienia SA PSP w Poznaniu udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele kadry oraz słuchacze kształcenia dziennego w zawodzie technik pożarnictwa będący członkami Szkolnego Koła Fizykochemicznego, którzy zaprezentowali uczestnikom wydarzenia kierunkowo przygotowany tematyczny panel laboratoryjny. 

Szczegółowy opis wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: str. kdt Kacper Sobczak, strona internetowa Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.Galeria