Aktualności

List kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej z okazji Święta Niepodległości.

-
Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości przychodzi nam świętować w okolicznościach konfliktu zbrojnego, który od miesięcy toczy się tuż za naszą wschodnią granicą. Ta świadomość nadaje szczególnego znaczenia celebrowanej dziś niezawisłości. Dostrzegamy jak ulotnymi wartościami są wolność i pokój, dlatego tym bardziej doceniamy fakt, że możemy dziś świętować niepodległość naszej Ojczyzny.

W pamiętnym, 1918 roku na łamach "Przeglądu Pożarniczego" ukazała się wówczas odezwa Związku Floriańskiego następującej treści: "Chwila - zaiste - wielka!  Po wiekowym ucisku przepojonym strumieniami krwi najlepszych synów Ojczyzny, po czteroletnich krwawych zapasach całego świata, staje się sprawiedliwości zadość, a z oparów mrocznych i krwawych wyłania się męczeńska Polska, by dziejom ludzkości na wieki świecić przykładem, iż krzywda bez zadość uczynienia pozostać nie może (...)". 

Pełny tekst opracowania dostępny jest na stronie internetowej KG PSP.

Opracowanie i zdjęcie: bryg. Berus Przemysław na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej KG PSP.