Aktualności

List kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej z okazji Święta Niepodległości.

-
Kolejny już rok, 11 Listopada, uroczyście obchodzimy rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Od ponad 100 lat jest to bardzo ważna data dla całego polskiego narodu, to dzień, w którym czcimy pamięć tych, którzy poświęcili swoje życie w imię wolności przyszłych pokoleń oraz odbudowie niezależnej państwowości i stworzeniu warunków do zaistnienia niepodległego bytu na arenie międzynarodowej. Odzyskanie wolności po 123 latach niewoli zostało okupione wielkim trudem i cierpieniem kilku bohaterskich pokoleń Polaków oraz ich żmudną codzienną troską o zachowanie tradycji, polskiej kultury i języka. Z jednej strony to długie dekady oczekiwania i wypatrywania własnej państwowości, z drugiej zaś przekazywanie potomnym w polskich domach tęsknoty za wolną Ojczyzną.

Pełny tekst opracowania dostępny jest na stronie internetowej KG PSP.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej KG PSP.