Aktualności

Lista kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokościLista kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości <PDF DO POBRANIA>


Lista kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej i zostali dopuszczeni kolejno do: sprawdzianu z pływania, a po jego zaliczeniu, sprawdzianu braku lęku wysokości <PDF DO POBRANIA>


Wyniki kandydatów z testu sprawności fizycznej<PDF DO POBRANIA>